Zāģmateriālu vizuālās šķirošanas apmācības (BS4978)

Nākamās zāģmateriālu vizuālās šķirošanas apmācības atbilstoši standartam BS4978 tiek plānotas laikā no 28.06. līdz 30.06.2017.

Apmācības iekļauj gan teoriju (stiprību ietekmējoši faktori, zaru veidošanās un šķērsgriezuma projekcija, koksnes mitrums, marķēšana, stiprības klases), gan praktisko šķirošanu. Kursa noslēgumā dalībnieki kārto eksāmenu.

Sekmīgi nokārtota eksāmena rezultātā dalībniekam tiek izsniegts šķirotāja sertifikāts.

Sīkāk sadaļā apmācības.