Zāģmateriālu vizuālās šķirošanas apmācības (BS 4978)

Organizējam zāģmateriālu vizuālās šķirošanas apmācības atbilstoši standartam BS 4978 (06.09-08.09.2017.). Apmācības iekļauj gan teoriju (stiprību ietekmējoši faktori, zaru veidošanās un šķērsgriezuma projekcija, koksnes mitrums, marķēšana, stiprības klases), gan praktisko šķirošanu. Kursa noslēgumā dalībnieki kārto eksāmenu. Sekmīgi nokārtota eksāmena rezultātā dalībniekam tiek izsniegts šķirotāja sertifikāts. Sīkāk sadaļā apmācības.