Vairāki standarti COVID-19 ierobežošanas atbalstam pieejami lasīšanai bez maksas

Lai sniegtu atbalstu uzņēmējiem un organizācijām saistībā ar koronavīrusa COVID-19 izplatības ierobežošanu, SIA “Latvijas standarts” (LVS) no 2020. gada 2. aprīļa nodrošina bezmaksas piekļuvi standartu lasītavai, kurā pieejami Eiropas un starptautiskie individuālo aizsardzības līdzekļu un risku vadības jomas standarti.

 

Latvijas standartu lasītavā ir pieejami tādi standarti, kā:

  • LVS EN ISO 22301:2020 “Drošība un izturētspēja. Uzņēmējdarbības nepārtrauktības pārvaldības sistēmas. Prasības (ISO 22301:2019)” (ecurity and resilience — Business continuity management systems — Requirements)
  • ISO 31000:2018 “Riska pārvaldības sistēma – vadlīnijas” (Risk management – Guidelines);
  • ISO 22316:2017 “Drošība un izturētspēja – Organizatoriskā izturētspēja – Principi un atribūti” (Security and resilience – Organizational resilience – Principles and attributes);
  • ISO 22320:2018 “Drošība un izturētspēja – Ārkārtas situāciju vadība – Incidentu pārvaldības vadlīnijas” (Security and resilience – Emergency management – Guidelines for incident management);
  • ISO 22395:2018 “Drošība un izturētspēja – Kopienas izturētspēja – Norādījumi neaizsargātu personu atbalstam ārkārtas situācijā” (Security and resilience – Community resilience – Guidelines for supporting vulnerable persons in an emergency).

 

Plašāks pieejamo standartu saraskts un informācija, kā piekļūt šiem standartiem ir pieejama šeit: https://www.lvs.lv/news/215