Piegādes ķēdes sertifikācija

BM Trada ir viena no retajām sertifikācijas iestādēm, kas saņēmušas UTZ apstiprinājumu veikt auditus un sertificēt kakao, kafijas un tējas piegādes ķēdēs uzņēmumus.

UTZ ir programma, kuras ietvaros kakao audzētāju plantāciju īpašnieki nodrošina tādu zemkopības praksi, kas mazina ietekmi uz vidi, piekopj atbildīgu un inovatīvu saimniekošanas praksi audzējot kakao pupiņas, rūpējas par plantāciju darbinieku labklājību – saimnieko ilgtspējīgi. Tā nosaka zemkopības standartu, kas nodrošina, ka netiek izmantots bērnu darbaspēks, darba apstākļi ir droši, kā arī tiek piekopta vides aizsardzība un laba zemkopības prakse.

UTZ preču zīme norāda, ka produktu var izsekot no audzētāja līdz patērētāja gala produktam, apliecinot produkta godīgumu līdz pat pēdējam piegādes punktam. Sertifikāts ir nepieciešams visiem piegādes ķēdes uzņēmumiem, kas ražo, tirgo vai ir īpašnieki produktiem ar UTZ sertifikāciju.

 

Izvēloties UTZ sertifikāciju, tiks:

  • Demonstrēta jūsu nodošanās vides praksei un izlgtspējīgai uzņēmējdarbībai;
  • Nodrošināta lielāko ražotāju un mazumtirgotāju ekspektāciju realizācija;
  • Nodrošināta patērētāju ekspektāciju realizācija attiecībā uz jūsu apņemšanos izmantot tikai atbildīgas izejvielas produktu ražošanā;
  • Uzlabota uzņēmuma reputācija;
  • Apliecinājums Jūsu uzņēmuma ilgtspējai un sociāli atbildīgiem risinājumiem/ biznesa praksei.

 

Piegādes ķēdes sertifikācijas sistēmas.

UTZ  sertifikācija dalās divās daļās: kakao, kafijas un tējas plantāciju sertifikācija un piegādes ķēdes sertifikācija ražotājiem un tirgotājiem. Piegādes ķēdes sertifikācijas mērķis ir apliecināt, ka produktā izmantotā kakao, kafija un tēja pilnībā vai daļēji ir iegūta no sertificētām plantācijām. Ir svarīgi, ka ražotāji identificē un novērš kritiskās vietas savos ražošanas procesos un savlaicīgi novērstu tās.

Kopumā ir 3 kakao, kafija un tēja vadības sistēmas:

  • Identitātes saglabāšanas sistēma (Identity Preserved) – Konkrētas sertificētas plantācijas kakao, kafija un tēja tiek nodalīta no pārējās sertificētās un nesertificētās kakao, kafijas un tējas. Izmantojot šo sistēmu, var izsekot kakao, kafija un tēja izcelsmei līdz plantācijai, no kuras tā iegūta.
  • Nodalīšanas sistēma (Segregation) – Sertificētas kakao, kafijas un tējas fiziska nodalīšana no nesertificētiem kakao, kafijas un tējas avotiem (pieļauj kakao, kafijas un tējas sajaukšanu no dažādām sertificētām izcelsmes vietām).
  • Apjoma kontroles sistēma (Mass Balance) – Pieļauj sertificētas un nesertificētas kakao, kafijas un tējas sajaukšanu kontrolētā vidē, nodrošinot, ka izejošais sertificētās kakao, kafijas un tējas apjoms nekad nepārsniedz ienākošo sertificētās kakao, kafijas un tējas apjomu.

BM TRADA veic uzņēmumu sertifikāciju saskaņā ar UTZ standarta prasībām, kā arī nodrošina apmācību kursu organizēšanu par piegādes ķēdes vadību.

Sertifikācijas procesu, izmaksas un citus ar sertifikāciju saistītus jautājumus var noskaidrot aizpildot un atsūtot PIETEIKUMA FORMU /Chain of Custody (UTZ) Request a quote for certification.

Piezīme: Lai iegūtu UTZ sertifikātu, jūsu uzņēmumam ir jābūt UTZ biedram, ja vēlaties iepirkt atbildīgi kakao produktus, kā arī visiem jābūt reģistrētiem  UTZ Good Inside Portal sistēmā. Plašāka informācija: www.utz.org.