BM TRADA Sūdzību un apelāciju process

Visas ieinteresēto personu sūdzības, ko saņēmusi BM TRADA, tiek apzinātas, izmeklētas un tām seko rīcība.

 

Sūdzību politika

Lūdzu, sniedziet skaidru savas sūdzības aprakstu, objektīvus pierādījumus, lai pamatotu katru sūdzības elementu vai aspektu, kā arī tās personas vārdu un kontaktinformāciju, kura iesniedz sūdzību.

BM TRADA dara visu iespējamo, lai informētu sūdzības iesniedzēju par sūdzības novērtēšanas gaitu, kā arī oficiāli paziņo sūdzības iesniedzējam par sūdzības izskatīšanas procesa beigām. Galīgajā paziņojumā tiek iekļauts izmeklēšanas kopsavilkums, secinājumi un visas tā rezultātā veiktās darbības.

Visas sūdzības rakstiski jānosūta uz:

BM TRADA Central Compliance Department,

Stocking Lane,

Hughenden Valley,

High Wycombe,

Buckinghamshire,

HP14 4ND

 

E-pasts:  complaints@bmtrada.com

 

Lai iegūtu sīkāku informāciju par BM TRADA sūdzību procesu, lūdzu, skatiet Vadlīnijas par BM TRADA sertifikācijas sūdzību izskatīšanas kārtību. 

 

Strīdu un apelāciju politika

Lūdzu, sniedziet skaidru apelācijas aprakstu, objektīvus pierādījumus, kas atbalsta katru apelācijas elementu vai aspektu, kā arī tās personas vārdu un kontaktinformāciju, kura iesniedz apelāciju. Visi strīdi un apelācijas, ko saņem BM TRADA, tiek pilnībā izmeklēti.

Lūdzam visus strīdus un apelācijas rakstiski iesniegt uz:

BM TRADA Central Compliance Department,

Stocking Lane,

Hughenden Valley,

High Wycombe,

Buckinghamshire,

HP14 4ND

 

E-pasts:  complaints@bmtrada.com

 

Sīkāku informāciju par BM TRADA strīdu un apelācijas procesu, lūdzu, skatiet Vadlīnijas par strīdiem un apelācijas.

 

BM Certification Sūdzību un apelāciju process

Visas ieinteresēto personu sūdzības, ko saņēmusi BM Certification, tiek apzinātas, izmeklētas un tām seko rīcība.

Lūdzu, sniedziet skaidru savas sūdzības aprakstu, objektīvus pierādījumus, lai pamatotu katru sūdzības elementu vai aspektu, kā arī tās personas vārdu un kontaktinformāciju, kura iesniedz sūdzību.

Lūdzam visas sūdzības, strīdus un apelācijas rakstiski iesniegt uz:

BM Certification, SIA
Jūrkalnes iela 15,
Rīga,
LV – 1046,
Latvija

E-pasts: bmtrada@bmtrada.lv 

Lai iegūtu sīkāku informāciju par BM Certification sūdzību izskatīšanas procesu, lūdzu, skatīt dokumentu “Complaints and appeals”: