Biedrība “PEFC Latvijas Padome” ir izstrādājusi PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju standartu (turpmāk tekstā – Standarts), kas tiek nodots publiskajai apspriedei no 17.10.2016 līdz 19.12.2016.

darbuznemeju_std

Standarta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, paaugstināt mežsaimniecības darbuzņēmēju sniegto pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti un sociālo atbildību, tādējādi radot konkurētspējas priekšrocības sertificētiem darbuzņēmējiem.

Standarts ir piemērojams meža nozares darbuzņēmējiem neatkarīgi no to uzņēmējdarbības formas, kuri darbojas kādā no zemāk minētajām meža apsaimniekošanas darbu sfērām:
  • Mežkopības darbi – augsnes apstrāde, meža stādīšana, sēšana un jaunaudžu kopšana.
  • Mežizstrādes darbi – cirsmu izstrādes darbi, koksnes produktu sagatavošana un pievešana, šķeldošana.
  • Transportēšanas darbi – apaļo kokmateriālu un šķeldu transportēšana.
Biedrība „PEFC Latvijas Padome” aicina organizācijas/uzņēmumus piedalīties Standarta projekta publiskajā apspriešanā un sniegt priekšlikumus un/vai komentārus tā pilnveidošanai.
Priekšlikumus un/vai komentārus Standarta pilnveidošanai var iesniegt izmantojot mājas lapā http://www.pefc.lv/dokumenti-un-materiali/publiskajai-apspriedei pieejamo priekšlikumu iesniegšanas formu, tos elektroniski nosūtot uz e-pastu martins.ailts@pefc.lv līdz 2016. gada 19. decembrim.
Mežsaimniecības darbuzņēmēju standarta projekts
Priekšlikumu iesniegšanas forma
Informācijas avots – www.pefc.lv