Publicēta Piegādes ķēdes standarta jaunā versija FSC-STD-40-004 V3.0

jauns-sts_04

 

2016.gada 1.janvārī tika publicēta Piegādes ķēdes standarta jaunā versija FSC-STD-40-004 V3.0

Standarts ir saistošs visiem Piegādes ķēdes sertifikātu turētājiem. Pārejas laiks noteikts no 2016.gada 1.aprīā līdz 2018.gada 31.martam. Šajā periodā visiem FSC Piegādes ķēdes sertifikātu turētājiem jābūt novērtētiem pēc jaunā standarta prasībām.

Standarts angļu valodā pieejams https://ic.fsc.org/

Sekojiet līdzi BM TRADA Latvija jaunumiem, lai uzzinātu kad tiks rīkoti semināri par jaunā standarta prasību skaidrojumiem.

(Informācijas un bildes avots: www.fsc.org)