PEFC Piegāžu ķēdes un PEFC preču zīmju standartu publiskā apspriešana ir beigusies

Šogad tiek pārskatīti PEFC piegādes ķēdes un preču zīmes lietošanas standarti. Jūlija otrajā pusē noslēdzās ieinteresēto pušu komentāru iesniegšana un septembrī notikusi darba grupas tikšanās.

Globālā publiskā apspriešanās ir būtiska PEFC standartu noteikšanas procesa sastāvdaļa. Publiskā apspriešanās notiek, kad dalāmies ar darba grupas paveikto ar pārējo pasauli. Tas ir svarīgi, lai iegūtu papildu atsauksmes un atziņas. Neatkarīgi no tā, kur dzīvo ieinteresētās personas, tās var dot savu ieguldījumu un dalīties savās zināšanās, palīdzot veidot PEFC standartus.

Ņemot vērā, ka pasaulē ir vairāk nekā 20 000 PEFC Piegāžu ķēdes sertificēti uzņēmumi, tad ir svarīgi nodrošināt, lai standarti ir vienkārši lietojami, atbilst klientu vēlmēm un ievēro mūsu prasību un sistēmas integritāti. Tāpēc regulāri tiek pārskatīti abi standarti, nodrošinot, ka visas iesaistītās puses tiek uzaicinātas piedalīties šajā procesā.

Lai uzzinātu vairāk par pašreizējo PEFC standartu pārskatīšanas procesu, apmeklējiet mājaslapu: www.standards.pefc.org .

Daudzas no ierosinātajām izmaiņām padarīs PEFC Piegādes ķēdes sertifikāciju resursefektīvāku un videi draudzīgāku, saglabājot sistēmas noturīgumu. Piemēram, iespēja izmantot attālinātu iekšējo auditu vairāku vietu sertificēšanai, lai samazinātu ar ceļošanu saistītās izmaksas un siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas vecot auditu klātienē.

Pārskatītā PEFC preču zīmju standarta mērķis ir stiprināt PEFC preču zīmju konsekventu izmantošanu visā pasaulē, vienlaikus arī atvieglojot patērētājiem izpratni par PEFC logotipu.

 

Jautājumi un atbildes par pārskatīto PEFC COC un PEFC preču zīmes standartu 

Plašāka informācija izmaiņām PEFC preču zīmes

Plašāka informācija par PEFC CoC standartā

 

Informācijas avots: https://www.pefc.org/news/pefc-chain-of-custody-and-pefc-trademarks-public-consultations-over