JAUNUMS! – Biedrība “PEFC Latvijas Padome” ir izstrādājusi PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju standartu (turpmāk tekstā – Standarts), kas tiek nodots publiskajai apspriedei no 17.10.2016 līdz 19.12.2016. Sīkāk

Pasaulē arvien vairāk ir pieprasīti sertificēti kokmateriāli, kas iegūti no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem. Ja uzņēmums var parādīt, ka tā produkti ražoti no koksnes, kas nākusi no pareizi apsaimniekota meža, tas iegūst konkurences priekšrocības daudzos tirgos.

Kas ir PEFC?

PEFCTM (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jeb Meža sertifikācijas shēmu novērtēšanas programma ir neatkarīga, nevalstiska bezpeļņas organizācija, kas dibināta 1999.gadā. PEFC nodrošina garantētu mehānismu koksnes un papīra pircējiem, apliecinot, ka tie veicina ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu (www.pefc.org).

Biedrība „PEFC Latvijas Padome” ir dibināta 1999.‌gadā un ir starptautiskās PEFC organizācijas biedrs.

Kas ir koksnes piegādes ķēde?

Piegādes ķēdes sertifikācija ļauj uzņēmumiem apliecināt, ka ražošanā izmantotā koksne iegūta no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem, ievērojot ekonomiskos, ekoloģiskos un sociālos aspektus.

Koksnes piegādes ķēdes sertifikācija paredzēta:

  • koksnes piegādātājiem
  • pārstrādātājiem
  • tirgotājiem
  • papīra ražotājiem un tirgotājiem
  • tipogrāfijām

Koksnes piegādes ķēdes sertifikācija pamatā ir prasība nodrošināt sertificēta materiāla izcelsmes izsekojamību no meža līdz gala produktam. Sertifikācija ietver visus apstrādes, ražošanas, transportēšanas un tirdzniecības  posmus, caur kuriem  produkts no meža nonāk līdz gala patērētājam. Koksnes piegādes ķēdes sertifikācija sniedz pierādījumu, ka sertificētais produkts ir nācis no labi apsaimniekota meža, kā arī apliecina, ka šie produkti nevienā no ķēdes posmiem nav jaukti ar produktiem no nezināmas izcelsmes mežiem.

Lai produktu varētu pārdot kā sertificētu, tam jābūt PEFC sertificētam visā tā piegādes ķēdē.

BM TRADA ir pasaulē vadošā sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja kokapstrādes nozarē, kas ar savu profesionalitāti ieguvusi kokapstrādes nozares uzņēmumu cieņu un atzinību. BM TRADA Latvija ir līderis koksnes piegādes ķēdes sertifikācijā Baltijas reģionā.

Kopš 2011.gada BM TRADA Latvija ir akreditēta veikt PEFC mežu apsaimniekošanas sertifikāciju un koksnes piegādes ķēžu sertifikāciju (LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-S1-439-04-2011).

BM TRADA Latvija ir vienīgā sertifikācijas iestāde Latvijā, kas ir akreditēta sniegt pakalpojumus Meža produktu izcelsmes identifikācijā saskaņā ar Baltkrievijas nacionālo PEFC piegādes ķēdes standartu STB P 2157-2011.

Sertifikācijas procesu un izmaksas var noskaidrot, aizpildot un atsūtot PIETEIKUMA FORMU / Chain of Custody (PEFC) Request a quote for certification.

Noderīgas saites un dokumenti:

PEFC STANDARTI

PEFC LATVIJAS DOKUMENTĀCIJA

Papildus informācijai, lūdzam sazināties ar mums bmtrada@bmtrada.lv, + 371 67772135.

 

pefc-logo

 LATAK logo