PEFCTM (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) jeb Meža sertifikācijas shēmu novērtēšanas programma ir starptautiska meža sertifikācijas sistēma, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu un sociāli atbildīgu meža apsaimniekošanu www.pefc.org.

PEFC ir pasaules lielākā meža sertifikācijas sistēma, kas aptver 300 miljonus hektāru sertificētu mežu. PEFC sertifikācijas sistēmu izvēlas gan uzņēmumi, gan arī nelielu meža platību īpašnieki.

Meža sertifikācija ir sistēma, kas apliecina ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un palīdz ražotājiem virzīt savus produktus tirgū, ņemot vērā, ka arvien vairāk uzņēmumos (īpaši Eiropā), tiek ieviesta atbildīga koksnes iepirkuma politika. Meža sertifikācijas globālais mērķis ir samazināt meža nekontrolētu izmantošanu trešajās pasaules valstīs. Meža sertifikācija tiek veikta gan lielos, gan mazos īpašumos. Sertificējot savu atbildīgi apsaimniekoto mežu, īpašnieks iegūst piekļuvi globālajam sertificēto produktu tirgum.

Meža platību sertifikācija notiek atbilstoši katras dalībvalsts nacionālajai sertifikācijas sistēmai jeb shēmai, kuru savukārt ir atzinusi jumta organizācija PEFC Padome. Lai noteiktu mežu apsaimniekošanas prakses atbilstību PEFC sertifikācijas sistēmas prasībām tika izstrādāts PEFC mežu apsaimniekošanas sertifikācijas standarts Latvijai. Latvijas PEFC Meža apsaimniekošanas standarts izstrādāts 2010.gadā. PEFC mežu apsaimniekošanas sertifikācijas prasības piemērojamas visā Latvijas teritorijā, visiem mežu tipiem un visiem mežu īpašumiem, neatkarīgi no to formas un lieluma.

Atbilstoši Latvijas standartam sertificēti 1 690 052 ha meža. PEFC koksnes piegādes ķēdes sertifikāts izsniegts 50 uzņēmumiem, kas darbojas mēbeļrūpniecībā, zāģmateriālu ražošanā, iepakojuma un poligrāfijas nozarē, koksnes produktu tirdzniecībā un palešu ražošanā (avots pefc.lv).

Jau kopš 2011.gada BM Certification ir akreditēta veikt PEFC mežu apsaimniekošanas sertifikāciju Latvijā (LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-S1-439-04-2011). Šobrīd piedāvājam PEFC mežu apsaimniekošanas sertifikāciju arī Igaunijā, Somijā un Zviedrijā, pēdējās divās arī meža darbuzņēmēju sertifikāciju.

Esam vienīgā sertifikācijas iestāde Latvijā, kas ir akreditēta sniegt pakalpojumus Meža produktu izcelsmes identifikācijā saskaņā ar Baltkrievijas nacionālo PEFC piegādes ķēdes standartu.

Noderīgas saites un dokumenti:

Ja Jums ir jautājumi par PEFC meža apsaimniekošanas sertifikāciju, lūdzam sazināties ar mums elektroniski bmtrada@bmtrada.lv vai pa tālruni +371 67772135.

 

 

pefc-logo

 

 

 

         LATAK logo