Darba drošības jautājumi mums var likties pārspīlēti – līdz pirmajam negadījumam, kas uzņēmumam sagādā negatīvu publicitāti, materiālus un morālus zaudējumus. Tādēļ darba drošības sistēma ir ļoti svarīga uzņēmuma vadības sastāvdaļa, kas jau īsā laikā atmaksāsies.

Saprotamas un pārbaudāmas darba drošības sistēmas īstenošana, kura atbilst ne tikai minimālajām likumdošanas prasībām, ļauj uzlabot uzņēmuma darbinieku darba apstākļus un drošību, kontrolējot un samazinot iespējamos riskus un kaitējumu darbiniekiem.

OHSAS 18001 standarts ir izstrādāts kā uzņēmuma darba drošības vadības atskaites sistēma. Atbilstība šim standartam papildina normatīvo aktu prasības šajā jomā.

Tas ir standarts, ar kuru tiek pārbaudīta un pozitīva atzinuma gadījumā sertificēta uzņēmuma darba drošības vadības sistēma. Ieguvumi no neatkarīga trešās puses audita sniegs nozīmīgu ieguldījumu negadījumu novēršanā.

Noderīgas saites un dokumenti

Lai iegūtu plašāku informāciju lūdzam sazināties ar mums. Lai kāda arī būtu Jūsu uzņēmējdarbības joma, mēs būsim priecīgi Jums ieteikt visefektīvāko veidu OHSAS 18001 sertifikāta iegūšanai.