Darba drošības jautājumi mums var likties pārspīlēti – līdz pirmajam negadījumam, kas uzņēmumam sagādā negatīvu publicitāti, materiālus un morālus zaudējumus. Tādēļ darba drošības sistēma ir ļoti svarīga uzņēmuma vadības sastāvdaļa, kas jau īsā laikā atmaksāsies.

Saprotamas un pārbaudāmas darba drošības sistēmas īstenošana, kura atbilst ne tikai minimālajām likumdošanas prasībām, ļauj uzlabot uzņēmuma darbinieku darba apstākļus un drošību, kontrolējot un samazinot iespējamos riskus un kaitējumu darbiniekiem.

OHSAS 18001 standarts ir izstrādāts kā uzņēmuma darba drošības vadības atskaites sistēma. Atbilstība šim standartam papildina normatīvo aktu prasības šajā jomā. Tas ir standarts, ar kuru tiek pārbaudīta un pozitīva atzinuma gadījumā sertificēta uzņēmuma darba drošības vadības sistēma. Ieguvumi no neatkarīga trešās puses audita sniegs nozīmīgu ieguldījumu negadījumu novēršanā.


Šī gada pavasarī tika izdots jaunais Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas standarts ISO 45001: 2018, kas pēc 3 gadu pārejas posma pilnībā aizstās OHSAS 18001: 2007 standartu. Galvenais standarta mērķis ir samazināt arodslimību un ievainojumu skaitu.

Šīs parvaldības sistēmas ieviešana sniedz tādas priekšrocības, kā piemēram:

  • uzņēmuma darbības uzlabošanās, samazinot negadījumu un nelaimes gadījumu skaitu;
  • uzlabotas attiecības ar sabiedrību un valsts institūcijām;
  • mazāks risks tikt sauktam pie atbildības;
  • uzņēmuma tēla uzlabošana;
  • darba apstākļu uzlabošana;
  • u.c.

ISO 45001 ir izstrādāts, izmantojot ISO augstā līmeņa struktūru (HLS), kas ir kopīga visiem jaunajiem ISO pārvaldības sistēmu standartiem. Tas nodrošina šī standarta labāko saderību ar citiem standartiem, piemēram, ISO 9001 un ISO 14001 , līdz ar ko tas atvieglo pārvaldības sistēmas ieviešanu un integrēšanu, sniedzot lietotājiem lielāku vērtību.

 

Pārejas posms

Pašlaik abi standarti ir spēkā esoši, tomēr, ņemot vērā ka ISO 45001 standarts ir apstiprināts, OHSAS 18001: 2007 tiks atsaukts. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja jūsu uzņēmumā ir ieviesta Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēma atbilstoši OHSAS 18001: 2007 standarta prasībām, tad līdz 2021.gada martam jums ir jānodrošina tās pāreja uz ISO 45001 standartu. Lai to nodrošinātu ir jāveic pārejas audits, kura laikā tiks izvērtēta jūsu uzņēmuma pārvaldības sistēmas atbilstība ISO 45001 standarta prasībām. Sākot ar 2021.gada martu OHSAS 18001: 2007 standarts vairs nebūs spēkā.

Jāpiemin, – ja jūsu uzņēmums vēl nav sertificēts pēc OHSAS 18001: 2007 standarta, tad to varat izdarīt līdz 2019.gada martam. Pēc tam sertificēties varēs tikai pēc ISO 45001 standarta.

Sākot ar šī gada decembri, BM Trada piedāvā sertificēties vai veikt pārejas auditus atbilstoši ISO 45001 standartam.

 

 

OHSAS 18001: 2007 uz ISO 45001 standartu prasību korelācija

Lielākā daļa ISO 45001 standarta prasību ir līdzīgas OHSAS 18001: 2007, taču veicot pāreju uz jaunu pārvaldības standartu, jāņem vērā dažas izmaiņas, kam jāsagatavojas veicot pāreju uz ISO 45001.

Lai labāk izprastu abu standartu korelāciju, apskatiet ISO 45001: 2018 un OHSAS 18001: 2007 standasrtu korelāciju tabulu.

 

Plašākai informācijai par jauno ISO 45001 standartu, iesakam noskatīties Starptautiskā Standartizācijas organizācija (ISO) publicēto video:

 

 

Noderīgas saites un dokumenti

 

Lai iegūtu plašāku informāciju lūdzam sazināties ar mums. Lai kāda arī būtu Jūsu uzņēmējdarbības joma, mēs būsim priecīgi Jums ieteikt visefektīvāko veidu OHSAS 18001 sertifikāta iegūšanai.