Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Mūsu mežs” ieguva ieguva meža apsaimniekošanas sertifikātu

Šī gada jūlijā Mežsaimniecības pakalopjumu kooperatīvā sabiedrība “Mūsu mežs” ieguva PEFC ™ mežu apsaimniekošanas grupas sertifikātu. Grupas sastāvā ir uzņēmums SIA Mežsaimnieks RD, Reinis Doniņš un SIA RUZE.

Kooperatīvās sabiedrības biedri  nodrošina pilnu meža apsaimniekošanas ciklu. Darbinieki ar ilggadēju darba pieredzi mežsaimniecībā sniedz augstas kvalitātes pakalpojumus meža stādīšanā, jaunaudžu kopšanā, mežu ciršanā, profesionāli novērtējot  situāciju  mežā.

Apsveicam  KS “Mūsu Mežs” ar  PEFC mežu apsaimniekošanas sertifikāta iegūšanu!

Mezsaimnieks_RD