Mainījies uzņēmuma juridiskais nosaukums

Gada sākumā uzņēmums nomainīja juridisko nosaukumu uz BM Certification. Uzņēmums joprojām pārstāv  BM TRADA  un izsniedz sertifikātus  ar BM TRADA zīmolu.

Izmaiņas neietekmē esošo klientu audita ziņojumus, novērtējumus un iepriekš izdoto sertikfikātu derīgumu. Tos drīkst lietot kā līdz šim.

Mēs sniedzam sertifikācijas pakalpojumus kopš 2006.gada Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Somijā, Vācijā, Baltkrievijā, Krievijā, Ukrainā, Rumānijā, Itālijā un Grieķijā.