No 2013. gada 1. jūlija Eiropas savienībā spēkā ir stājusies “Eiropas Būvizstrādājumu Regula (CPR – Construction Products Regulation)”, kas ar likuma spēku ir piemērojama visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Šī regula nosaka, ka nav pieļaujama būvizstrādājumu, tai skaitā logu un ārdurvju, pārdošana bez “CE” zīmes un “Ekspluatācijas īpašību deklarācijas (DoP – Declaration of Performance)”.

Esam izstrādājuši Vadlīnijas ražotājiem “Logu, ārdurvju un to komplektu marķēšana ar CE zīmi”, kurās izskaidrots, kas logu un ārdurvju (izņemot ugunsdrošo un evakuācijas izejas durvju) ražotājiem un montētājiem jādara, lai spētu nodrošināt atbilstību CPR prasībām. Logu un ārdurvju gadījumā attiecīgajiem izstrādājumiem ir jāatbilst harmonizētajam Eiropas būvizstrādājumu standartam, kas pārņemts Latvijas valsts standarta statusā “LVS EN 14351-1:2006 + A1:2010: Logi un durvis. Izstrādājumu standarts, veiktspējas raksturlielumi. 1.daļa: Logi un gājēju zonas ārdurvju bloki bez ugunsizturības un/vai dūmu necaurlaidības raksturlielumiem. (Windows and doors – Product standard, performance characteristics – Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics)”.

Vadlīnijas radītas, lai sniegtu vispārīgu pārskatu pa CE marķēšanas procesu. Ražotājiem rekomendējam izlasīt arī standartu LVS EN 14351-1, kurā ir detalizēti.

CE_mark

 

 

 

 

 Noderīgas saites un dokumenti

  • LVS EN 14351-1 + A1:2010 – “Logi un durvis. Izstrādājumu standarts, veiktspējas raksturlielumi. 1. daļa: Logi un gājēju zonas ārdurvju bloki bez ugunsizturības un/vai dūmu necaurlaidības raksturlielumiem”.

Ja Jums ir interese vai jautājumi par produktu sertifikāciju Jūsu uzņēmumā, lūdzam sazināties ar mums elektroniski bmtrada@bmtrada.lv vai pa tālruni +371 67772135.