LIAA sniedz līdzfinansējumu uzņēmumu sertifikācijai

Latvijas Investīciju  un attīstības aģentūra (LIAA) ir atjaunojusi atbalsta fondu uzņēmumiem “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (uzņēmējdarbība)”, kā ietvaros tiek sniegts finansiāls atbalsts ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai (sertificēšanai). Sertifikācija, kas veikta pēc š.g. 12. marta, atbalsta intensitāte ir 80% no attiecināmajām izmaksām bez PVN.

Lai saņemtu atbalstu uzņēmums:

  • noslēdz līgums ar LIAA, kas paredz saņemt atbalstu līdz 25 000EUR;
  • sagatavo informāciju, kas apliecina ka sertifikātu pieprasa potenciālais klients, kura apgrozījums ir vismaz 150 miljoni EUR gadā;
  • noslēdz līgumu ar sertifikācijas iestādi;
  • apmaksā sertifikācijas veikšanas rēķinu;
  • saņem sertifikātu pēc notikušā audita;
  • iesniedz visus dokumentus LIAA un sagaida lēmumu par līdzekļu piešķiršanu;
  • saņem apmaksu par līgumā norādīto sertifikācijas summu 80% apmērām apmēram trīs mēnešu laikā.

 

Pasākuma ietvaros atbalstu nevar saņemt šādās nozarēs: tirdzniecība, finanšu starpniecība, komercpakalpojumi, azartspēles.

Informatīvs materiāls par LIAA atbalsta pasākumu ir pieejams šeit – http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/attachments/skv_faktu_lapa_labota_20200207.pdf

Informācijas avots: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskas-konkuretspejas-veicinasana/u