Kravas celtņi ir cikliskas darbības mašīnas, kas tiek izmantotas kravu pacelšanai un pārvietošanai ar kravas satveršanas ierīču palīdzību. Neatkarīgas inspicējošas institūcijas regulāras pārbaudes laikā tiek pārbaudīta celšanas iekārtu spēja pildīt tām paredzētās funkcijas, neapdraudot cilvēku dzīvību, veselību vai īpašumu.

Normatīvajos aktos noteikts, ka potenciāli bīstamo iekārtu, tai skaitā kravas celtņu, tehniskās pārbaudes jāveic neatkarīgai inspicēšanas institūcijai.

BM TRADA Latvija ir Latvijā akreditēta inspekcijas institūcija, kas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 113 “Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” veic sekojošas kravas celtņu tehniskās pārbaudes:

  • Pirmreizējā tehniskā pārbaude – pirms kravas celtņu reģistrācijas bīstamo iekārtu reģistrā (BIR)
  • Daļējā tehniskā pārbaude – reizi 12 mēnešos
  • Pilnā tehniskā pārbaude – reizi 3 gados
  • Ārpuskārtas tehniskā pārbaude – uzstādot iekārtu citā vietā, pēc rekonstrukcijas, pēc tehniskās pārbaudes laikā konstatētās neatbilstības novēršanas

Ekspluatējot nepārbaudītu bīstamo iekārtu tā rada apdraudējumu gan apkārtējo cilvēku drošībai un dzīvībai, gan apkārtējai videi un iekārtām.

Veicot regulāras tehniskās pārbaudes tiek iegūta noderīga informācija, kas nepieciešama celšanas iekārtu tālākai ekspluatācijai un uzturēšanas remontdarbu plānošanai.

 

Plašāka informācija zvanot +371 67772135 vai rakstot uz e-pastu: bmtrada@bmtrada.lv