Koksnes un koksnes produktu sertifikācija ir sabiedrības atbildes reakcija noplicinošai un bezatbildīgai mežu izciršanai daudzās pasaules valstīs.

Pasaulē arvien vairāk ir pieprasīti sertificēti kokmateriāli, kas iegūti no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem. Ja uzņēmums var parādīt, ka tā produkti ražoti no koksnes, kas nākusi no saudzīgi apsaimniekota meža, tas iegūst konkurences priekšrocības daudzos tirgos.

Kas ir FSC?

Forest Stewardship Council® (FSC) jeb Mežu uzraudzības padome ir starptautiska, neatkarīga nevalstiskā bezpeļņas organizācija, ko dibinājuši pārstāvji no vides un sociālajām organizācijām, kā arī meža īpašnieki un koksnes pārstrādātāji no visas pasaules. Padomes mērķis – veicināt vides prasībām atbilstošu, sociāli labvēlīgu un ekonomiski dzīvotspējīgu pasaules mežu apsaimniekošanu (www.fsc.org, FSC mājaslapa latviešu valodā).

 • FSC ir ieinteresēto pušu izveidota sistēma, kuras mērķis veicināt pasaules mežu atbildīgu apsaimniekošanu.
 • Ar konsultatīvo procesu palīdzību tā nosaka starptautiskos standartus atbildīgai mežu apsaimniekošanai.
 • Akreditē neatkarīgas trešās puses organizācijas, kas sertificē, mežsaimniekus un meža produktu ražotājus atbilstoši FSC standartiem.
 • Padomes preču zīme nodrošina starptautisku atzīšanu organizācijām, kas atbalsta atbildīgas mežu apsaimniekošanas izaugsmi.
 • Organizējot mārketinga programmas un sniedzot informācijas pakalpojumus, FSC veicina atbildīgu mežu apsaimniekošanu visā pasaulē.
 • Pēdējo 12 gadu laikā pāri par 84 miljoniem hektāru, vairāk nekā 82 valstīs ir sertificēti atbilstoši FSC standartiem, vairāki tūkstoši produkti tiek ražoti, izmantojot FSC sertificētu koksni un ir marķēti ar FSC preču zīmi. FSC darbojas izmantojot Valstu Iniciatīvu tīklu, kurā iesaistītas 40 valstis.

Kas ir FSC koksnes piegādes ķēde?

FSC piegādes ķēdes sertifikācija ir process, kurā akreditēts, neatkarīgs un kompetents sertificētājs novērtē, vai konkrētā meža apsaimniekošanas vai ražošanas organizācija konkrētā uzņēmuma praksē atbilst iepriekš noteiktām FSC standarta prasībām.

FSC koksnes piegādes ķēdes sertifikācija apliecina, ka produkta ražošanā izmantota koksne no atbildīgi apsaimniekotiem mežiem un šis materiāls ir izsekojams visos ražošanas un tirdzniecības procesos – no meža apsaimniekotāja līdz gala patērētājam. FSC mežu apsaimniekošanas un FSC piegādes ķēdes sertifikātu šodien atzīst patērētāji visā pasaulē. Apliecinājumu par koksnes izcelsmi visvairāk pieprasa Skandināvijas valstu un Anglijas ražotāji, celtnieki, izplatītāji un patērētāji.

Lai produktu varētu uzskatīt par FSC sertificētu, visiem uzņēmumiem, kas iesaistīti konkrētā produkta ražošanā, pārstrādē, pārpakošanā un tirdzniecībā jābūt sertificētiem saskaņā ar koksnes piegādes ķēdes standartiem. Tikai šādā gadījumā uzņēmumi ir tiesīgi lietot sertifikācijas paziņojumus, marķēt produktus ar FSC preču zīmi, kā arī izmantot to mārketinga nolūkos. Sertifikācija ietver visus apstrādes, ražošanas, transportēšanas un izplatīšanas posmus, kuros produkts no meža nonāk pie gala patērētāja.

Tātad koksnes piegādes ķēdes sertifikācija paredzēta:

 • koksnes piegādātājiem
 • pārstrādātājiem
 • tirgotājiem
 • papīra ražotājiem un tirgotājiem
 • tipogrāfijām

Piegādes ķēdes sertifikācija ļauj uzņēmumiem apliecināt, ka ražošanā izmantotā koksne iegūta no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem, ievērojot ekonomiskos, ekoloģiskos un sociālos aspektus.

Ieguvumi no FSC koksnes piegādes ķēdes sertifikācijas

Sertificējoties, Jūs saviem sadarbības partneriem ne tikai demonstrējat apņemšanos būt atbildīgam par piegādes ķēdes veiksmīgu pārvaldīšanu un uzturēšanu, bet arī nodrošināt:

 • papildus pievienoto vērtību produktiem;
 • paaugstināt konkurētspēju un piekļuvi jauniem tirgiem;
 • ilgtspējīgu saimniekošanu;
 • atbilstību likumdošanai;
 • pierādāmu izsekojamību materiālu izcelsmes avotiem;
 • iespēju lietot FSC preču zīmes, kas ir plaši atzītas un pieprasītas visā pasaulē;
 • garantiju, ka Jūsu piedāvātie sertificētie produkti ir cēlušies no videi draudzīgi, sociāli taisnīgi un ekonomiski izdevīgi apsaimniekota meža, kas būs ekoloģiski funkcionējošs un dzīvotspējīgs arī nākotnē.

Jau vairāk kā 29 tūkstošiem uzņēmumu visā pasaulē ir izsniegts FSC piegādes ķēdes sertifikāts.

FSC koksnes piegādes ķēdes sertifikācija Latvijā

Latvijā ir izdoti varāk nekā 250 FSC koksnes piegādes ķēdes sertifikāti. Liela daļa no sertifikātu īpašniekiem (mežistrādes uzņēmumu, koksnes pārstrādātājiem un koksnes produktu tirgotājiem) izvēlējušies par savu ilgstošu sadarbības partneri tieši BM TRADA.

BM TRADA ir pasaulē vadošā sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja kokapstrādes nozarē, kas ar savu profesionalitāti ieguvusi kokapstrādes nozares uzņēmumu cieņu un atzinību. Jau 2006.gadā esam izdevuši pirmo FSC piegādes ķēdes sertifikātu Latvijas kokapstrādes uzņēmumam, kas joprojām piedāvā tirgū sertificētu produktu.

Visus FSC kosnes piegādes ķēdes sertifikātu īpašniekus var atrast FSC starptautiskajā Datu bāzē, ievadot tajā uzņēmuma nosaukumu, sertifikāta kodu, vai arī izmantojot citus meklēšanas kritērijus. 

Noderīgas saites un dokumenti

Ja Jums ir jautājumi par FSC koksnes piegādes ķēdes sertifikāciju Jūsu uzņēmumā, lūdzam sazināties ar mums elektroniski bmtrada@bmtrada.lv vai pa tālruni +371 67772135.


BM TRADA FSC akreditācijas statuss

Informējam, ka 2020. gada 10. februārī FSC shēmas akreditācijas institūcija Assurance Services International (ASI) apturēja uzņēmuma BM TRADA darbību. Sākotnēji apturēšana netika publiskota, gaidot apelāciju, kas bija neveiksmīga. Pēc tam ASI apturēšanu publiskoja 2020. gada 27. maijā.

Pēc apturēšanas stāšanās spēkā BM TRADA turpināja vairākus sākotnējos sertifikācijas pakalpojumus, pārkāpjot ASI apturēšanas nosacījumus. Lai novērstu radušos situāciju, šie klienti tiks pārnesti uz citām FSC sertifikācijas iestādēm, kuru darbība nav apturēta

BM TRADA turpina veikt esošo klientu uzraudzības un pārsertifikācijas auditus periodā, kamēr akreditācija ir apturēta. Tomēr, laikā, kad akreditācija ir apturēta, netiek izsniegti  jauni FSC sertifikāti.

BM TRADA UK strādā pie tā, lai atjaunotu akreditāciju, sadarbojoties ar ASI.