SEMINĀRS! 24.08.2018.

SIA BM TRADA Latvija sniedz koksnes iepakojuma materiālu termiskās apstrādes procesa sertifikācijas pakalpojumus saskaņā ar 2012.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.145 „Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam” un Fitosanitāro pasākumu starptautiskajam standartam ISPM15.

BM TRADA Latvija ir akreditēta veikt Koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa sertifikāciju (LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-S1-439).

Koksnes iepakojuma materiālu sertifikācijas process sevī ietver tehnoloģisko iekārtu novērtēšanu un kvalitātes vadības sistēmas izvērtēšanu. Sekojoši pieejami normatīvie dokumenti, kas nosaka prasības koksnes iepakojuma materiālu termiskajā apstrādē izmantojamām iekārtām un kvalitātes vadības sistēmai, kā arī sertifikācijas procedūru apraksts.

PIETEIKUMA FORMA Koksnes iepakojuma materiālu termiskās apstrādes procesa sertifikācijai.

Normatīvie dokumenti:

Sertifikātu reģistri:  

Valsts Augu aizsardzības dienesta Koka iepakojamā materiāla marķētāju reģistrs

Sertifikātu pārbaude (pēc sertifikāta numura)