BM Trada Kijevā (Ukraina) izglīto uzņēmējus par ES prasībām būvizstrādājumiem un koksnes piegādes ķēdes sertifikāciju

Šī gada 28. februārī Kijevā, Ukrainas Nacionālās biololoģijas un vides zinātņu universitātē sadarbībā ar Koksnes izstrādājumu tehnoloģijas un dizaina nodaļu notika seminārs, kurā tika  runāts par Eiropas likumdošans prasībām būvizstrādājumiem un to sertifikācijas procesu kā arī par koksnes piegādes ķēdes sertifikāciju.

Semināra lektori bija BM TRADA Latvija pārstāvji, vadošie auditori Kaspars Šķēle un Sanita Berķe. Pasākumā piedalījās Ukrainas kokapstrādes uzņēmumu pārstāvji un Kijevas universitātes pasniedzēji. Semināra darba kārtībā bija divi jautājumi – Eiropas Būvizstrādājumu Regulas prasības ražotājiem, kuri savu produkciju realizē Eiropas tirgū, CE sertifikācija un prasības, kas uzņēmumiem jāpilda, lai drīkstētu marķēt savu produkciju ar CE marķējumu saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas harmonizētajiem standartiem.  Semināra otrajā daļā tika runāts par FSC® (licences kods FSC-А000503) koksnes piegādes ķēdes sertifikāciju un standarta galvenajām prasībām.

Izsakām lielu pateicību Kijevas universitātes koksnes izstrādājumu tehnoloģijas un dizaina nodaļai un jo īpaši nodaļas vadītājai Olenai Pinčevskai par viesmīlību un palīdzību seminārā organizēšanā.