Izmaiņas RSPO piegādes ķēdes sertifikācijas standartā

Šā gada februārī tika publicēti jauni RSPO standarti, kas tika atjaunoti  pēc plašas standartu prasību pārskatīšanas, lai uzlabotu RSPO piegādes ķēdes sertifikācijas procesu un procedūras. Atjaunotie standarti nostiprina izsekojamības principus un pārliecību par RSPO materiāla atbilstību prasībām piegādes ķedē un par pašu piegādes ķedi.

Atjaunotie standarti: (1) RSPO piegādes ķēdes sertifikācijas standarts, piegādes ķēdes prasības spiestuvēm; (2) RSPO piegādes ķēdes sertifikācijas sistēmas.

Galvenās izmaiņas piegādes ķēdes standartā

  • Uzņēmumam, kas saņem RSPO sertificētus palmu eļļas produktus katru mēnesi ir jāveic pārbaude, vai produkti tiešām ir RSPO sertificēti (pārbaudot piegādātāju piegādes ķēdes sertifikāta derīgumu vai tirgotāju un izplatītāju licenci, izmantojot RSPO mājaslapu), vai arī izmantojot RSPO IT platformu (PalmTrace), apstiprinot (nosūtīšanas) paziņojumus.
  • Dalībniekiem, kas iesaistīti primārajā iepirkumā (t.i., iepērkoties tieši no spiestuvēm) ir jāpublicē un regulāri, ik pēc sešiem mēnešiem, jāatjauno sarakstu ar trešo pušu palmu eļļas spiestuvēm (sertificētām un nesertificētām). Sarakstam ir jāietver atbilstošu informāciju par spiestuvēm, kā piemēram, nosaukumu, GPS koordinātas, mātes uzņēmumu, valsti un eļļas spiestuvju identitātes numuru no Universālā spiestuvju saraksta (UML ID), ja tāds ir piešķirts.

RSPO sertifikāts ir derīgs piecus gadus, un tas nodrošina nepieciešamo llicences pieprasīšanai RSPO IT tirdzniecības platformā (PalmTrace) katru gadu pēc veiksmīga uzraudzības audita veikšanas. Sertifikāts ir derīgs tikai tad, ja licence ir aktīva RSPO IT platformā (PalmTrace).

 

Informējam, ka BM Certification SIA 2020.gada rudenī rīkos apmācības RSPO sertificētiem uzņēmumiem vai tiem, kas vēlēsies sertificēties, Baltijā un informēs par standarta izmaiņām.

 

Aicinām iepazīties ar jaunajiem standartiem: 

 

Informācijas avots: https://rspo.org/news-and-events/announcements/revised-rspo-supply-chain-certification-standard-and-systems-documents-endorsed