Izmaiņas PEFC piegādes ķēžu standartos un preču zīmju lietošanas noteikumos

PEFC Ģenerālā asambleja ir apstiprinājusi trīs atjaunotus PEFC standartus, kas nosaka jaunu kārtību piegādes ķēžu sertifikācijai, preču zīmes lietošanai un atbilstības novērtēšanai.

 

Pārskatītie standarti stājās spēka šī gada 14. februārī. Lai varētu veikt sistēmu izmaiņas un veikt auditus pēc jaunajiem standartiem, ir noteikts pārejas periods 18 mēneši jauno standartu prasību ieviešanai. Pārejas periodā uzņēmumiem būs iespējams izvēlēties, veikt auditu pēc iepriekšējām vai jauno standartu versijām. Pārejas periods beigsies 2021. gada 14. augustā.

 

Piegādes ķēžu standarts nosaka prasības, kurām ir jāatbilst katram uzņēmumam, kas vēlas iegūt PEFC piegādes ķēdes sertifikātu. Piegādes ķēde nodrošina pārskatāmu saikni starp mežu un kokmateriālu tirgu, izsekojot kokmateriālu no tā iegūšanas līdz gala produktam.

 

Jaunais preču zīmju standarts, kas aizstāj PEFC logotipa lietošanas noteikumus, nostiprina PEFC preču zīmju konsekventu lietošanu visā pasaulē. Vienlaikus tiek atvieglota arī patērētāju izpratne par PEFC logotipa nozīmi.

 

Jaunais preču zīmes standarts nosaka, ka uzņēmumiem ir jāizmanto PEFC preču zīmes ģenerators (PEFC Label Generator), kas ir bezmaksas, ērti lietojams tiešsaistes rīks. PEFC preču zīmes ģenerators ļauj ātri izveidot PEFC preču zīmi, atbilstoši PEFC standarta prasībām. Tapat arī preču zīmes standarts iepazīstina ar jaunu norādi “100% PEFC origin”, kas ir pieejama tikai tiem produktiem, kuri satur tikai no PEFC sertificēta meža iegūtus materiālus un ir atdalīti no jebkuras nesertificētas koksnes.

 

Informējam, ka BM Certification SIA kopā ar Latvijas PEFC padomi aprīļa sākumā organizēs apmācības PEFC sertificētajiem uzņēmumiem, kur informēs par standarta izmaiņām.

 

Līdz tam aicinām iepazīties ar:

 

Plašāka informācija pieejama: https://www.pefc.org/