Jaunumi! – raksts “Kvalitātes vadības sistēmas nav atrautas no realitātes”.

Lai uzņēmums ar savām precēm vai pakalpojumiem veiksmīgi konkurētu tirgū, jānodrošina to nemainīgi labā kvalitāte – tā nepārtraukti jāvērtē un jāuzlabo.

Uzņēmums pilnīgi neatkarīgi var izveidot savu kvalitātes vadības sistēmu un galvenais atalgojums par to būs izcila darba efektivitāte un pieaugoša akcionāru peļņa.

Tomēr lielākā daļa uzņēmumu vai organizāciju ievieš kādu no pasaulē vispāratzītām, standartizētām kvalitātes vadības sistēmām un apliecina to ar atbilstošu sertifikātu.

Ir vairāki starptautiski atzīti kvalitātes vadības standarti.

ISO 9001:2015 ir universālākais un pasaulē pazīstamākais standarts. Atbilstība šim standartam apliecina klientiem, ka uzņēmums rūpējas par savu preču vai pakalpojumu kvalitāti, uzturot kvalitātes vadības sistēmu, periodiski izejot neatkarīgu auditoru pārbaudi un apliecinot sistēmas efektivitāti ar sertifikātu.

Ieviešot un sertificējot kvalitātes vadības sistēmu:

  • Nodrošināsiet nemainīgi labu kvalitāti savām precēm vai pakalpojumiem;
  • Nozīmīgi palielināsiet savu konkurētspēju;
  • Iegūsiet klientu un sadarbības partneru uzticību;
  • Uzlabosiet vadību un citus procesus (komunikāciju, plānošanu u.c.) savā uzņēmumā;
  • Uzlabosiet sadarbību ar piegādātājiem un apakšuzņēmējiem;
  • Ietaupīsiet resursus, novēršot kļūdas un liekas darbības – no preču vai pakalpojumu radīšanas līdz pat piegādei;
  • Iegūsiet sertifikātu kā papildus mārketinga instrumentu – starptautiski atzītu kvalitātes apliecinājumu

ISO 9001:2015 standarta ieviešana ne vienmēr nozīmē, ka jāveido jauna kvalitātes vadības sistēma. Ja uzņēmuma vai organizācijas darbība ir efektīva un profesionāla, bieži tas nozīmē tikai esošo procedūru dokumentēšanu atbilstoši standartam.

Sīkākas informācijas saņemšanai lūdzam sazināties ar mums. Būsim priecīgi piedāvāt sertifikācijas pakalpojumus, kas apliecinās efektīvas kvalitātes sistēmas darbību Jūsu uzņēmumā.