ISO 45001: 2018 – jaunais Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas standarts

Jaunais Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas standarts ISO 45001: 2018 nodrošinās uzņēmumiem sistēmu, kas samazinās riska iespējas darbavietās un veidos drošākus darba apstākļus darbiniekiem. Standarts būs attiecināms uz jebkuru uzņēmumu, neatkarīgi no tā darbības sfēras un izmēra. Pēc 3 gadu pārejas posma, jaunais standarts ISO 45001: 2018 pilnībā aizstās OHSAS 18001: 2007 standartu.

Kas ir ISO 45001?

ISO 45001 ir Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas standarts, kas ir apstiprināts 2018. gada martā un aizstāj OHSAS 18001:2007 standartu. Galvenais standarta mērķis ir samazināt arodslimību un ievainojumu skaitu.

Šīs parvaldības sistēmas ieviešana sniedz tādas priekšrocības, kā piemēram:

  • uzņēmuma darbības uzlabošanās, samazinot negadījumu un nelaimes gadījumu skaitu;
  • uzlabotas attiecības ar sabiedrību un valsts institūcijām;
  • mazāks risks tikt sauktam pie atbildības;
  • uzņēmuma tēla uzlabošana;
  • darba apstākļu uzlabošana;
  • u.c.

 

Kāda ir ISO 45001struktūra?

ISO 45001 ir izstrādāts, izmantojot ISO augstā līmeņa struktūru (HLS), kas ir kopīga visiem jaunajiem ISO pārvaldības sistēmu standartiem. Tas nodrošina šī standarta labāko saderību ar citiem standartiem, piemēram, ISO 9001 un ISO 14001 , līdz ar ko tas atvieglo pārvaldības sistēmas ieviešanu un integrēšanu, sniedzot lietotājiem lielāku vērtību.

 

Cik ilgi un kā noritēs pārejas periods no OHSAS 18001: 2007 uz ISO 45001?

Pašlaik abi standarti ir spēkā esoši, tomēr, ņemot vērā ka ISO 45001 standarts ir apstiprināts, OHSAS 18001: 2007 tiks atsaukts. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja jūsu uzņēmumā ir ieviesta Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēma atbilstoši OHSAS 18001: 2007 standarta prasībām, tad līdz 2021.gada martam jums ir jānodrošina tās pāreja uz ISO 45001 standartu. Lai to nodrošinātu ir jāveic pārejas audits, kura laikā tiks izvērtēta jūsu uzņēmuma pārvaldības sistēmas atbilstība ISO 45001 standarta prasībām. Sākot ar 2021.gada martu OHSAS 18001: 2007 standarts vairs nebūs spēkā.

Jāpiemin, – ja jūsu uzņēmums vēl nav sertificēts pēc OHSAS 18001: 2007 standarta, tad to varat izdarīt līdz 2019.gada martam. Pēc tam sertificēties varēs tikai pēc ISO 45001 standarta.

Sākot ar šī gada novembri, BM Trada piedāvā sertificēties vai veikt pārejas auditus atbilstoši ISO 45001 standartam.

 

Kāda ir OHSAS 18001: 2007 uz ISO 45001 standartu prasību korelācija?

Lielākā daļa ISO 45001 standarta prasību ir līdzīgas OHSAS 18001: 2007, taču veicot pāreju uz jaunu pārvaldības standartu, jāņem vērā dažas izmaiņas, kam jāsagatavojas veicot pāreju uz ISO 45001.

Lai labāk izprastu abu standartu korelāciju, apskatiet ISO 45001: 2018 un OHSAS 18001: 2007 standasrtu korelāciju tabulu.

 

Plašākai informācijai par jauno ISO 45001 standartu, iesakam noskatīties Starptautiskā Standartizācijas organizācija (ISO) publicēto video: