JAUNUMS! – ISO 27001 sertificēti uzņēmumi plānveidīgi ievieš GDPR prasības

 

Mūsu strauji mainīgajā laikmetā informācija ir viens no galvenajiem ražošanas resursiem. Informācija jebkurā tās formā – elektroniskā, mutiskā vai drukātā, ir uzņēmuma darbības pamatā un kalpo tā attīstībai.
Informācijas klasificēšana, kārtošana un pareiza saglabāšana padara uzņēmuma darbību efektīvāku un samazina iespējamos riskus.

Uzņēmumu un organizāciju savstarpējā informācijas apmaiņā kā visātrākais datu pārraides līdzeklis arvien lielāku nozīmi iegūst Internets, taču līdz ar to arī pieaug riski. Bieži vien informācijas drošībai uzmanība tiek pievērsta tikai tad, kad sastopamies ar informācijas noplūdi vai pat tās pilnīgu pazaudēšanu, ko var izraisīt kā neprofesionāli darbinieki, tā kļūme datorsistēmā un pārmērīga taupība atbilstošu datorprogrammu iegādē.

ISO 27001 standarts atspoguļo labāko praksi informācijas drošības vadībā. Tas izstrādāts, lai identificētu un novērstu iespējamos draudus informācijas uzturēšanā. Atbilstība šim standartam apliecina, ka uzņēmuma informācijas drošības sistēmai un uzņēmumam kā sadarbības partnerim var uzticēties.

 

ISO 27001 standarta principi:

  • Informācijas konfidencialitāte – aizsardzība pret neatļautu piekļuvi;
  • Informācijas savietojamība – novērst traucējošu un negribētu informācijas pārveidošanos;
  • Informācijas pieejamība – nodrošināt ērtu pieeju informācijai un pakalpojumiem pilnvarotajām personām.

 

Ar BM TRADA palīdzību Jūs varat pierādīt sava uzņēmuma Informācijas drošības sistēmas atbilstību ISO 27001 standartam un iegūt:

  • Darbības nepārtrauktību un efektivitāti
  • Klientu un sadarbības partneru uzticību
  • Atbilstību normatīvajiem aktiem
  • Priekšrocību pār konkurentiem, parādot klientiem, ka informāciju uzskatāt par ļoti svarīgu resursu

 

Noderīgas saites un dokumenti

Lai iegūtu plašāku informāciju lūdzam sazināties ar mums. Lai kāda arī būtu Jūsu uzņēmējdarbības joma, mēs mācēsim Jums ieteikt vislabāko veidu, kā iegūt apliecinājumu par atbilstību ISO 27001 standartam.