Pārtikas drošība, tās nekaitīgums un iespējamais apdraudējums ir aktuāls jautājums ikvienam. Patērētājam ir jābūt pārliecinātam, ka pārtika, ko tas lieto uzturā, ir droša, un ir zināma tās izcelsme. Tādējādi pēc sabiedrības pieprasījuma ikvienam pārtikas aprites ķēdē iesaistītam uzņēmumam ir jābūt atbildīgam par pārtikas drošību un jāveic paškontroles risku izvērtēšanas priekšnoteikumus atbilstoši standartiem.

ISO 22000: 2018 ir starptautisks pārtikas drošības vadības sistēmas standarts, kas izstrādāts, izmantojot ISO augstākā līmeņa struktūru (HLS). Tā ir kopīga visiem jaunajiem ISO standartiem un nodrošina ISO 22000 standarta labāko saderību ar citiem standartiem, līdz ar ko ir atvieglota pārvaldības sistēmas ieviešana un integrēšana, sniedzot lietotājiem lielāku vērtību.

ISO 22000 kombinācijā ar ISO 9001 (kvalitātes vadība sistēma) un HACCP (riska analīze kritiskajos kontroles punktos) sistēmu pamatelementiem demonstrē uzņēmuma apņemšanos nodrošināt patērētājiem nekaitīgu pārtiku. Tas var tikt pielietots jebkurā pārtikas aprites posmā iesaistītajam uzņēmumam, tai skaitā izejmateriāla ieguves, pirmapstrādes, ražošanas, uzglabāšanas, pārvadāšanas, mazumtirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem, kā arī pārtikas iepakojama materiāliem un tīrīšanas/mazgāšanas līdzekļiem.

Šis standarts sniedz vienotu novērtējuma shēmu visai nozarei un piedāvā starptautiski atzītu sistēmu. Tā kā pastāv saistība starp standartu ISO 22000 un ISO 9001:2008 prasībām, abas vadības sistēmas ir viegli integrēt.

 

Izvēloties ISO 22000 sertifikāciju, tiks:

  • Sniegta pārliecība patērētājam par Jūsu apņemšanos ievērot stingru pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas praksi;
  • Uzlabota komunikācija un savstarpēja izpratne par pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas prasībām no izejvielu piegādātājiem līdz pārtikas izplatītājiem;
  • Uzlabota darbības efektivitāte;
  • Nodrošināta atbilstība normatīvo aktu prasībām un uzlabota pārtikas drošības riska vadība;
  • Veicināta biznesa attīstība, piedāvājot jaunus produktus un pildot līgumiskās saistības;
  • Nodrošināta veiksmīga kombinācija ar citiem standartiem, piemēram, ISO 9001, ISO 14001 un HACCP;
  • Sniegts trešās puses HACCP sistēmas izvērtējums.

 

Noderīgas saites un dokumenti

Lai iegūtu papildus informāciju lūdzam sazināties ar mums