Lai arī pārtikas drošībai Latvijā bieži tiek piešķirta neatbilstoši liela uzmanība, kas bremzē tradicionālo pārtikas produktu un delikatešu ražošanu, pasaulē atzīta pārtikas drošības vadības sistēma var dot priekšrocības konkurences cīņā. Īpaši svarīga šī sistēma ir uzņēmumiem, kas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi un pārtikas ražošanu nodarbojas lielos apjomos.

Pārtikas drošības vadības standarts – ISO 22000 apliecina, ka uzņēmumā nodrošināta sistēma (vadlīnijas un noteikumi), ar kuru saskaņā strādā visi pārtikas ražošanā, piegādē un apritē nodarbinātie darbinieki, kas nodrošina pārtikas nekaitīgumu patērētājiem.

Standartu ir izstrādājusi Starptautiskā Standartizācijas organizācija (ISO) sadarbībā ar pārtikas ekspertiem un asociācijām no visas pasaules. Standarta pamatā ir HACCP (Riska analīzes kritisko kontroles punktu) sistēma.

Standarta pamatprincips ir „plānot, izveidot, īstenot, vadīt, uzturēt un uzlabot pārtikas drošības vadības sistēmu, kuras mērķis nodrošināt produktus, kas ir atbilstoši to paredzētājam pielietojumam un ir droši patērētājam.”

Šo vadības instrumentu var izmantot visi uzņēmumi, kas nodarbojas ar pārtikas izejvielu pirmapstrādi, lauksaimniecības produktu pārstrādi un pārtikas produktu ražošanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu, mazumtirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem.

Šis standarts sniedz vienotu novērtējuma shēmu visai nozarei un piedāvā starptautiski atzītu sistēmu. Tā kā pastāv saistība starp standartu ISO 22000 un ISO 9001:2008 prasībām, abas vadības sistēmas ir viegli integrēt.

Noderīgas saites un dokumenti

Lai iegūtu papildus informāciju lūdzam sazināties ar mums