Vides aizsardzības jautājumi iegūst arvien lielāku ietekmi patērētāju izvēlē visā pasaulē, kā arī normatīvajos aktos, kas nosaka dažādus ierobežojumus saimnieciskajā darbībā.

Arī Latvijā arvien vairāk patērētāju ar savu izvēli cenšas apliecināt cieņu pret dabu un tās resursiem. Tādēļ uzņēmuma saudzīga attieksme pret apkārtējo vidi – taupīga uzņēmuma resursu un godprātīga dabas bagātību izmantošana – bieži kļūst arī par nozīmīgu mārketinga un sabiedrisko attiecību veidošanas iespēju.

Vides vadība ir uzņēmuma spēja pierādīt, ka ražošanas un preču vai pakalpojumu izplatīšanas procesā tas plāno un kontrolē savu ietekmi uz apkārtējo vidi. Uzņēmuma attieksme parādās izejvielu patēriņā, enerģijas avotu izvēlē un izmantošanā, tehnoloģiju pielietojumā, izmešu un ražošanas atkritumu apsaimniekošanā, kā arī komunikācijas risinājumos, produktu transportēšanā un izplatīšanā.

Vides vadības sistēma nozīmē uzņēmuma darbības pastāvīgu atbilstību vides normatīvo aktu prasībām un nepārtrauktus uzlabojumus vides jomā.

ISO 14001 ir vispāratzīts vides vadības sistēmas standarts. Balstīts uz kvalitātes vadības principiem, tas ir universāli pielietojams katra atsevišķa uzņēmuma vai organizācijas specifiskajām prasībām. Šis standarts labi iekļausies ISO 9001 sistēmā, ja tā ir ieviesta.

Atbilstību šim standartam uzņēmuma vadība apliecina, ja ir izstrādājusi savu vides politiku ar skaidri definētiem mērķiem, rīcības programmu ar noteiktu vadības struktūru, pienākumiem un regulārām apmācībām. Uzņēmuma vides politika regulāri jāpārskata, jāauditē un jānodrošina tās nepārtrauktu uzlabošanos.

ISO 14001 standarts ir piemērots jebkuram uzņēmumam neatkarīgi no tā lieluma vai piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem.

Lai iegūtu plašāku informāciju lūdzam sazināties ar mums. Lai kāda arī būtu Jūsu uzņēmējdarbības joma, mēs Jums palīdzēsim iegūt sertifikātu, kas apliecinās jūsu darbības atbilstību ISO 14001 standartam.

LVS EN ISO 14001:2015 standartu var atrast www.lvs.lv