Patērētāju drošības un aizsardzības jautājumiem mūsdienās tiek piešķirta aizvien lielāka prioritāte. Pārliecība, ka produktu iepakošanā iesaistītie darbinieki visos pārtikas aprites ķēdes posmos strādā pēc stingrākajiem standartiem, ir priekšnoteikums veiksmīgai šīs nozares attīstībai.

Konsultējoties ar pārtikas industriju un Iepakojuma institūtu (IoP), Lielbritānijas mazumtirdzniecības apvienība (BRC) ir izstrādājusi  iepakošanas un iepakojamā materiāla standartu, lai aizsargātu patērētājus, nodrošinot kopēju prasību pamatu iepakošanas un iepakojamā materiāla ražošanas kompāniju sertifikācijai.

BRC iepakošanas un iepakojamā materiāla globālais standarts nosaka higiēnas, drošības un kvalitātes prasības pārtikas un patēriņa preču iepakojuma ražotājiem. Tāpat šis standarts palīdz mazumtirgotājiem un pārtikas ražotājiem izpildīt likumdošanas saistības.

Galvenais šī standarta mērķis ir nodrošināt kopēju pamatu novērtēšanas sistēmai, ko ir atzinusi Starptautiskā Pārtikas Drošības Iniciatīvas grupa (GFSI). Tā ir pasaulē atzīta, un to ir akceptējuši galvenie iepakojuma industrijas mazumtirgotāji un ražotāji.

 

Kādi ir ieguvumi?

Sertifikācija atbilstoši šim standartam dod ievērojamas priekšrocības uzņēmumiem, kas ir iesaistīti pārtikas un patēriņa preču iepakošanā un/vai iepakojamā materiāla ražošanā, jo:

  • demonstrē kompānijas apņemšanos ražot nekaitīgus, atbilstošus un funkcionālus produktus;
  • nodrošina nepārtrauktu kvalitātes, higiēnas un drošības procesu uzlabošanu;
  • palielina klientu apmierinātības līmeni un veicina piekļuvi jauniem tirgiem;
  • sekmē labas ražošana praksi;
  • nodrošina atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  • uzlabo bīstamo faktoru un risku vadību;
  • sertifikātu atzīst lielākie mazumtirgotāji un pārtikas ražotāji;
  • sertifikāts ir GFSI atzīts.

 

Sīkāka informācija zvanot +371 67772135 vai rakstot uz e-pastu: bmtrada@bmtrada.lv