Pārtikas drošības sistēmas sertifikācija

Pārtikas drošība, tās nekaitīgums un iespējamais apdraudējums ir aktuāls jautājums ikvienam. Patērētājam ir jābūt pārliecinātam, ka pārtika, ko tas lieto uzturā, ir droša, un ir zināma tās izcelsme. Tādējādi pēc sabiedrības pieprasījuma ikvienam pārtikas aprites ķēdē iesaistītam uzņēmumam ir jābūt atbildīgam par pārtikas drošību un jāveic paškontroles risku izvērtēšanas priekšnoteikumus atbilstoši standartiem.

FSSC 22000 ir pārtikas nekaitīguma sertifikācijas shēma, kuras pamatā ir esošais starptautiski atzītais standarts ISO 22000 un ko papildina ar tehniskajiem standartiem ISO / TS 22002-1, ISO / TS 22002-4 vai PAS222, kas attiecas uz priekšnoteikumiem.

Pārtikas drošības sistēmas sertifikācija pēc FSSC 22000 standarta apliecina, ka uzņēmumā ir  ieviesta efektīva pārtikas nekaitīguma pārvaldība un organizācija uzņemas atbildību nodrošināt pārtikas kvalitāti atbilstoši starptautiski atdzītām standarta prasībām.  Sertificējoties pēc FSSC 22000 standarta, klientiem un patērētājiem tiek demonstrēts, ka uzņēmumā ir stabila un efektīva pārtikas drošības pārvaldības sistēma, kas atbilst Starptautiskās Pārtikas Drošības Iniciatīvas grupas (GFSI) atdzīto standartu prasībām. GFSI ir salīdzinošas novērtēšanas un apstiprināšanas shēma, kas nosaka pamatu pasaules pārtikas rūpniecībai attiecībā uz pārtikas drošības vadības sistēmām un produktu sertifikāciju.

Laika gaitā FSSC ir paplašinājis darbības sfēru un tagad ietver arī transporta, uzglabāšanas, un mazumtirdzniecības darbības, ne tikai pārtikas ražošanas uzņēmumu drošību apliecinošus standartus – PAS 223, pārtikas nekaitīguma sagatavošanas un projektēšanas prasības pārtikas iepakojuma ražošanā un nodrošināšanā.

Kādi ir ieguvumi?

Neatkarīga sertifikācija Jūsu uzņēmumā, ņemot vērā jau esošo pārtikas drošības vadības sistēmu, būs pamats, kas apvienos un sistematizēs kontroles procesu metodes un veidus. Tādējādi uzņēmumā tiks garantēta drošas un nekaitīgas pārtikas aprite atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Šī sertifikācija paplašinās ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmas izpratni un pielietojumu un ISO 22000 pārtikas nekaitīguma prasību kontroli. Sertificējot uzņēmumu pēc FSSC 22000, ir iespējams samazināt auditu skaitu, – šī sertifikācija ir balstīts uz ISO pārvaldības sistēmām, attiecīgi tas dod iespēju integrēt šo sertifikāciju ar citiem ISO standartiem, veicot integrētos auditus.

Lielākā daļa pārtikas mazumtirgotāju un ražotāju tagad ir pieņēmuši FSSC 22000 standartu par līdzvērtīgu citiem pārtikas drošības standartiem, kā piemēram, BRC, IFS un SQF.

Izvēloties FSSC 22000 sertifikāciju, tiks:

  • Sniegta pārliecība patērētājam par Jūsu apņemšanos ievērot stingru pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas praksi pēc standarta, nozares īpašajām PRP tehniskās specifikācijas prasībām, HACCP, normatīvajām un Codex HACCP prasībām;
  • Uzlabota komunikācija un savstarpēja izpratne par pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas prasībām no izejvielu piegādātājiem līdz pārtikas izplatītājiem;
  • Pareiza riska analīzes un riska pārvaldības metodoloģija, kuras pamatā ir HACCP principi un spēja uzlabot pārtikas nekaitīgumu un efektivitāti.
  • Nodrošināta atbilstība normatīvo aktu prasībām un uzlabota pārtikas drošības riska vadība;
  • Veicināta biznesa attīstība, piedāvājot jaunus produktus un pildot līgumiskās saistības, ir GFSI atzīta un to atpazīst lielāko zīmolu, tirdzniecības uzņēmumu un pārtikas multinacionālo ražotāju vidū, kas paplašina uzņēmuma mārketinga iespējas pasaulē;
  • Nodrošināta veiksmīga kombinācija ar citiem standartiem, piemēram, ISO 9001 un ISO 14001;
  • Veicina produktu atkritumu samazināšanu, produktu pārstrādi un produktu izņemšanu no apgrozības;
  • Nodrošināta stabila “Risku analīzes un risku pārvaldības” metodoloģija, kas balstīta uz HACCP principiem un iespēju attīstīt pārtikas nekaitīguma efektivitāti.

 

Sīkāka informācija zvanot +371 67772135 vai rakstot uz e-pastu: bmtrada@bmtrada.lv