! BM Trada Latvija sertificē energopārvaldības sistēmu Liepājas domē

! AS “Latvenergo” Energoefektivitātes centrs saņem ISO 50001:2011 sertifikātu

! NODERĪGI izlasīt: Uzņēmumu izšķiršanās – energoresursu taupība ilgtermiņā vai faktu konstatācija regulējuma ievērošana?

! BM TRADA komanda ir priecīga Jums paziņot, ka pēc veiksmīga BM TRADA Centrālā biroja novērtējuma, UKAS (United Kingdom Accreditation Service) ir piešķīrusi BM TRADA akreditāciju sniegt ISO 50001 (International Energy Management System Standard) jeb Energopārvaldības vadības sistēmas sertifikācijas pakalpojumus.

Informējam, ka šī akreditācija attiecināma uz visiem BM TRADA birojiem un sniedz mums iespējas pilnveidot mūsu Vadības sistēmu sertifikācijas pakalpojumus. Šobrīd BM TRADA ir viena no četrām sertifikācijas institūcijām, kas ir saņēmusi akreditāciju šai shēmai.

UKAS ISO 50001 akreditācijas kopija

Strauji augošās enerģijas izmaksas un globālā apņemšanās samazināt siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisijas, liek organizācijām noteikt par prioritāti efektīvu energopārvaldību. Kopējās enerģijas patēriņa samazināšana nodrošina mazākas emisijas, vienlaikus palielinot enerģijas pieejamību un samazinot ražošanas izmaksas.

ISO 50001:2011 ir starptautisks Energopārvaldības sistēmas standarts, kas nodrošina organizācijas ar pamatnostādnēm racionālai un efektīvai enerģijas izmantošanai. Standartā ir aprakstītas energopolitikas ieviešanas prasības organizācijai, vienlaikus definējot mērķus un ieviešanas plānu. Standarts ir viegli integrējams esošajās pārvaldības sistēmās (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).

Ieguvumi:

  • pieaugoša uzņēmuma konkurentspēja  un produktivitāte,
  • samazinātas enerģijas patēriņa un enerģijas izmaksas,
  • iesaistīto pušu uzticība jūsu uzņēmumam,
  • palīdz sasniegt nacionālo likumdošanas aktu un starptautisko enerģijas patēriņa samazinājuma direktīvu prasības,
  • energopārvaldības labās prakses ieviešana,
  • nodrošina atbilstību, pašreizējiem un nākotnes energoefektivitātes plāniem, kā arī palīdz (SEG) siltumnīcas efekta izraisošās gāzes emisiju samazināšanos, esošo likumdošanas prasību izpildē.

Standarts pielietojams jebkurai organizācijai, neatkarīgi no tās lieluma vai darbības jomas.

Papildus informācijai, lūdzam sazināties ar mums. Mūsu speciālisti sniegs Jums padomu, kā visefektīvāk un ekonomiski izdevīgāk ieviest ISO 50001 standartu, lai kāda arī būtu Jūsu uzņēmējdarbības joma.

UKAS_Man_Systems