ISO 50001:2018

Ņemot vērā aizvien pieaugošās enerģijas izmaksas visā pasaulē, kā arī sabiedrības spiedienu samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju apjomu, efektīva energopārvaldība kļūst par prioritāti ikvienam uzņēmumam.

ISO 50001: 2018 ir starptautisks energopārvaldības standarts, kas izstrādāts, izmantojot ISO augstākā līmeņa struktūru (HLS). Tā ir kopīga visiem jaunajiem ISO standartiem un nodrošina ISO 50001 standarta labāko saderību ar citiem standartiem, līdz ar ko ir atvieglota pārvaldības sistēmas ieviešana un integrēšana, sniedzot lietotājiem lielāku vērtību.

ISO 50001 standarts iezīmē pamatnostādnes enerģijas patēriņa optimizēšanai un veicina pastāvīgu energopārvaldības sistēmas pilnveidošanu. Arvien vairāk uzņēmumu, kuri vēlas izprast būtiskākos enerģijas patēriņa cēloņus un palielināt energoefektivitāti, nepārtraukti uzlabojot rezultātus energopārvaldības jomā, izvēlas sertificēties atbilstoši ISO 50001: 2018.

Kādi ir ieguvumi?

Uzlabota uzņēmuma energopārvaldība var sniegt tūlītējus ieguvumus, un sertifikācija atbilstoši ISO 50001 standartam demonstrēs sadarbības partneriem jūsu apņemšanos samazināt enerģijas patēriņu, kā arī apliecinās atbildību pret apkārtējo vidi.

Izvēloties ISO 50001 sertifikāciju, tiks:

  • Samazinātas enerģijas izmaksas, pateicoties mērījumu veikšanai un enerģijas patēriņa efektīvai vadībai;
  • Paaugstināta energoefektivitāte visā piegādes ķēdē;
  • Veikta jaunu energoefektīvu tehnoloģiju izvērtēšana;
  • Paplašinātas biznesa iespējas;
  • Palielināta biznesa partneru uzticība un uzlabota reputācija;
  • Nodrošināta vieglāka šī standarta integrēšana esošajās pārvaldības sistēmās, tādās kā ISO 9001 un ISO 14001.

Kāda ir atšķirība starp ISO 14001 un ISO 50001 pārvaldības sistēmām?

ISO 50001 sistēma var tikt lietota atsevišķi vai savienojumā ar vides vadības sistēmu ISO 14001. Vides vadības sistēma ļauj identificēt un vadīt vispārējos vides aspektus, savukārt energopārvaldības sistēmas pamatā ir enerģijas avotu pārskats un monitoringa jeb patēriņa vadības sistēma, kas ļauj izsekot uzņēmuma iespējām samazināt energo resursu patēriņu ikdienā, tādējādi samazinot arī izmaksas.

ISO 50001 standarta prasības palīdz ieviest procesus, kas nepieciešami enerģijas lietošanas pamatu izprašanai, kā arī izstrādāt efektīvu enerģijas vadības  politiku, rīcības plānus, noteikt izmērāmus mērķus un sasniedzamos veiktspējas rādītājus, lai samazinātu enerģijas patēriņu.

Ja maksa par enerģiju veido būtisku daļu no Jūsu uzņēmējdarbības izmaksām, ISO 50001 sertifikācija Jūsu uzņēmumā būs pirmais solis šī jautājuma efektīvā risināšanā, vai arī vērtīgs papildinājums jau esošai vides pārvaldības sistēmai. Ieviešot ISO 50001 uzņēmums demonstrē arī atbilstību “Energoefektivitātes likuma” nosacījumiem.

Standarts pielietojams jebkurai organizācijai, neatkarīgi no tās lieluma vai darbības jomas.

 

NODERĪGI izlasīt: Uzņēmumu izšķiršanās – energoresursu taupība ilgtermiņā vai faktu konstatācija regulējuma ievērošana?

 

Papildus informācijai, lūdzam sazināties ar mums. Mūsu speciālisti sniegs Jums padomu, kā visefektīvāk un ekonomiski izdevīgāk ieviest ISO 50001 standartu, lai kāda arī būtu Jūsu uzņēmējdarbības joma.