JAUNUMS!

BM TRADA Latvija ir Nr.1 Baltijā akreditētā ETA (Eiropas tehniskā novērtējuma) Būvizstrādājumu (CPR) sertifikācijas iestāde CE marķēšanai pēc: ETAG 007 Koka Ēku Būvkomplekti.

Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā un Eiropas vienotā tirgus atvēršanos, būvizstrādājumu ražotājiem jāievēro Eiropas Savienības prasības, ko šajā nozarē nosaka Būvniecības produktu direktīva 89/106/EEK. CE zīme ir vienīgais veids, kā apliecināt atbilstību Būvniecības produktu direktīvai. 

CE zīmes marķējums būvniecības nozarē tika ieviests ar Būvizstrādājumu direktīvas (CPD) spēkā stāšanos 1989.gadā. No 2013. gada 1. jūlija Būvizstrādājumu direktīva (CPD) tiek aizstāta ar Būvizstrādājumu regulu (CPR), padarot CE zīmes marķējumu par obligātu nosacījumu visiem būvizstrādājumiem, kuriem ir izstrādāti saskaņotie Eiropas standarti (hEN) vai arī ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums (ETA), un kuri tiek piedāvāti Eiropas Savienības tirgū, tai skaitā arī Latvijā.

Koka būvizstrādājumi, kuriem ir saistošs obligātais CE marķējums – pēc stiprības šķiroti zāģmateriāli, līmētie konstrukciju kokmateriāli, apdares dēļi, grīdas dēļi, logi, durvis, konstrukciju elementi – kopnes, koksnes plātnes u.c.

BM TRADA ir viena no atzītajām institūcijām, kas piedāvā CE zīmes atbilstības novērtējumu šajā direktīvā ietvertajiem būvniecības produktiem.

Pienākumus, kurus jāveic, lai iegūtu CE marķējumu, nosaka atbilstības atestācija. Dažus no pienākumiem jāveic ražotājam, dažus – atzītajām iestādēm, piemēram, testa laboratorijām vai sertifikācijas iestādēm. Pamatā pastāv četri atestācijas līmeņi, jeb sistēmas, kur pirmā ir sarežģītākā (jāievēro vairāki kritiskie drošības punkti) un ceturtā vienkāršākā. Šie pamatlīmeņi tiek iedalīti sīkāk.

 

Noderīgas saites un dokumenti

CE marķējuma sertifikācijas shēmas

 

Citas produktu sertifikācijas shēmas

Blakus Q-mark un CE marķējuma sertifikācijai BM TRADA piedāvā arī citu produktu sertifikāciju, pēc uzņēmuma noteiktajām kritērijiem un specifikācijām.