Patērētāju drošības un aizsardzības jautājumiem mūsdienās tiek piešķirta aizvien lielāka prioritāte. Pārliecība, ka pārtikas ražošanā iesaistītie darbinieki visos piegādes ķēdes posmos strādā pēc stingrākajiem standartiem, ir kļuvusi par priekšnoteikumu veiksmīgai pārtikas nozares attīstībai.

Lielbritānijas mazumtirdzniecības apvienība (BRC) ir vadošā starptautiski atzītā tirdzniecības organizācija, kura ir izstrādājusi un apstiprinājusi BRC standarta prasību kopumu, kas ir daļa no starptautiskās produktu drošības un kvalitātes sertifikācijas programmas.

BRC standartu ir atzinuši pārtikas ražotāji  visā pasaulē. Sertifikācija atbilstoši šim standartam apliecina Jūsu uzņēmuma atbilstību šādām kvalitātes sistēmām: HACCP (riska analīze kritiskajos kontroles punktos), labas ražošanas praksei, labas higiēnas praksei, labai laboratoriskai praksei. Tāpat tā palīdz pārtikas mazumtirgotājiem, ražotājiem un zīmolu īpašniekiem izpildīt likumdošanas saistības

BRC standarts ir Starptautiskās Pārtikas Drošības Iniciatīvas grupas (GFSI) atzīts, un jo īpaši attiecas uz uzņēmumiem, kas piedalās pārtikas produktu apritē pasaules tirgū neatkarīgi no produkta izcelsmes valsts. GFSI ir salīdzinošas novērtēšanas un apstiprināšanas shēma, kas nosaka pamatu pasaules pārtikas rūpniecībai attiecībā uz pārtikas drošības  vadības sistēmām un produktu sertifikāciju.

Lielākā daļa pārtikas mazumtirgotāju un ražotāju tagad ir pieņēmuši BRC standartu par līdzvērtīgu citiem pārtikas drošības standartiem, kā piemēram, FSSC 22000, IFS un SQF.

Standarts nosaka, ka uzņēmumam jāievieš vairākas sistēmas, tai skaitā:

 • HACCP paškontroles sistēmu;
 • Leģitīmu kvalitātes, un drošības vadības sistēmu, kas atspoguļojas uzņēmuma politikā atbilstoši standartam;
 • sistēmu, kas kontrolētu rūpnīcas vides standartus, resursu ekspluatācijas apstākļus, ražošanas un higiēnas praksi.

 

Kādi ir ieguvumi?

Sertifikācija atbilstoši šim standartam dod ievērojamas priekšrocības uzņēmumiem, kas ir iesaistīti visos pārtikas ražošanas un aprites ķēdes posmos, jo:

 • sniedz kopīgu prasību pamatu pārtikas ražotāju un mazumtirgotāju sertificēšanai;
 • nodrošina zīmolu īpašniekiem to produktu reputācijas aizsardzību;
 • uzlabo pārtikas drošības vadības sistēmas;
 • ir atpazīta lielāko mazumtirgotāju un pārtikas ražotāju vidū;
 • palielina uzticību Jūsu produktam;
 • nodrošina nepārtrauktu Jūsu sistēmu uzlabošanu un palielina jaunas uzņēmējdarbības iespējas;
 • veicinā produktu atkritumu samazināšanu, produktu pārstrādi un produktu izņemšanu no apgrozības;
 • demonstrē Jūsu apņemšanos garantēt klientiem drošu pārtiku;
 • ir GFSI atzīta.

 

Sīkāka informācija zvanot +371 67772135 vai rakstot uz e-pastu: bmtrada@bmtrada.lv