BM TRADA Latvija izsniedz pirmo A-mark sertifikātu Rumānijā

Paplašinot darbības robežas, BM TRADA Latvija saskaņā ar standarta BS 2482 prasībām sertificē pirmo klientu Rumānijā – uzņēmums “Holzindustrie Schweighofer” S.R.L. (A-mark for Visually  Strenght Graded Scaffold Boards).

Pirms sertifikācijas audita nodrošinājām klientam mācību kursu, kura ietvaros ražotnē materiālu šķirošanas prasmes apguva vairāki uzņēmuma darbinieki. Pēc apmācībām tika veikts sertifikācijas audits, kas noritēja veiksmīgi un rezultējās ar sertifikāta izdošanu. Apsveicam ar sertifikāta iegūšanu!