BM Trada Latvija izsniedz Informācijas drošības sertifikātu “Lattelecom”

SIA “Lattelecom” ir ieguvis “BM Trada Latvija” izsniegtu, starptautiski atzītu sertifikātu par atbilstību informācijas drošības pārvaldības standartam ISO 27001. Sertifikācijas jomā ir iekļauts arī meitas uzņēmums “Lattelecom Technology”, kas nodrošina programmatūru izstrādi un uzturēšanu.

“Lattelecom” ir dinamisks un inovatīvs tehnoloģiju un izklaides uzņēmums, kas, investējot TV saturā, interneta tīkla kvalitātē, lietu interneta attīstībā, mākslīgajā intelektā, lielajos datos un citos jaunos virzienos, veido nākotni jau šodien.  Savukārt “Lattelecom Technology” ir viens no  Latvijā vadošajiem integrētu IT risinājumu un pakalpojumu sniedzējiem. Sertifikāta saņemšanai uzņēmumos tika veikts neatkarīgs audits, kas apliecināja, ka informācija, kas nonāk uzņēmuma rīcībā, tiek apstrādāta un uzglabāta atbilstoši ISO 27001 standarta augstajām prasībām.

 

ISO 27001 sertifikāts apliecina, ka konkrētajā uzņēmumā tiek realizēta stingra informācijas drošības pārvaldības sistēma. Standarta pamatmērķis ir organizācijas un tās klientu informācijas aizsardzība. Ieviestā risku pārvaldības sistēma ļaus uzņēmumam savlaicīgi identificēt ar informācijas drošību saistītos riskus, plānot un operatīvi realizēt risku mazināšanas darbības. ISO 27001 sertifikāts kalpo kā garantija, ka visa informācija, kas atrodas uzņēmuma rīcībā, tostarp uzņēmuma klientu informāciju, tiek aizsargāta atbilstoši ISO 27001 standarta augstajām prasībām un industrijas labākajai praksei, un tā vienmēr būs savlaicīgi pieejama autorizētiem lietotājiem, kā arī tā netiks izpausta nepiederošām personām, sabojāta vai pazaudēta.

 

“Esam gandarīti ka nozares līderis ir izvēlējies brīvprātīgi veikt neatkarīgu novērtējumu un apliecināt savu atbilstību labākajai starptautiskajai praksei informācijas drošības jomā. Informācija ir viens no vērtīgākajiem uzņēmuma resursiem. Klientu uzticība ir viens no organizācijas pastāvēšanas priekšnosacījumiem laikmetā, kad informācija kļūst pieejamāka. Uzņēmumam sertifikāta iegūšana palielina tā vērtību, bet klientiem un partneriem kalpo par papildus uzticības garantu,” norāda Didzis Liepiņš, BM Trada Latvija valdes loceklis.

Lattelecom galvenais tehnoloģiju direktors Uldis Tatarčuks: “Lattelecom vienmēr ir nopietni izturējies pret informācijas drošības jautājumiem. Sertifikāta iegūšana, esošo informācijas drošības pārvaldības procesu pielāgošana ISO 27001 standarta prasībām bija tikai nākošais, loģiskais solis uzņēmuma attīstībā. Šīs sertifikāts sniegs mūsu klientiem pārliecību, ka mums uzticētā informācija būs drošībā un par tās drošību rūpēsies visos organizācijas līmeņos. Esam pārliecināti,  ka, organizējot uzņēmuma darbu atbilstoši labākajai praksei un standarta prasībām, minimizējam iespējamo drošības pārkāpumu skaitu un izmaksas, ko rada dīkstāves un drošības incidentu novēršana.”

 

BM Trada Latvija, SIA

Uzņēmums BM Trada Latvija ir Exova BM Trada Grupas uzņēmums, kas darbojas Latvijā kopš 2006.gada un atbild par Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Zviedrijas un citu valstu pārstāvniecībām sertifikācijas, testēšanas, inspicēšanas un apmācību jomā. BM Trada Latvija nodrošina vadības sistēmu sertifikāciju, piegādes ķēžu sertifikāciju un produktu sertifikāciju. Mūsu spēks – kompetence un profesionalitāte savienojumā ar Latvijas uzņēmējdarbības apstākļu, uzņēmumu vajadzību un problēmu pilnīgu pārzināšanu.