BM TRADA Latvija iegūst TAB statusu

Šī gada 5. jūnijā Latvijas Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departaments paziņoja Eiropas Komisijai par SIA “BM TRADA Latvija” Tehnisko novērtējumu institūcijas (Technical assessment body – TAB) statusu. Jaunais statuss paver iespēju ražotājiem iegūt ātrāk CE marķējumu inovatīviem būvizstrādājumiem.

Ar 13. augustu SIA “BM TRADA Latvija” ir reģistrēta Eiropas Komisijas informācijas apmaiņas sistēmā (NANDO-IS) kā Tehnisko novērtējumu institūcija (TAB). Jau 2019. gada 20. novembrī notiks Eiropas Tehnisko Novērtējumu Organizācijas (EOTA) Ģenerālas Asamblejas, kur SIA “BM TRADA Latvija” tiks uzņemta EOTA kā TAB biedrs. Iestājoties EOTA uzņēmums BM Trada Latvija varēs izdot Eiropas tehnisko novērtējumu (ETA) un izsniegt ETA būvizstrādājumu ražotājiem Latvijā un ārpus tās. Kā priekšrocība ražotājiem būs lētāka, ātrāka un pieejamāka CE marķēšana inovatīviem un nestandartizētiem būvizstrādājumiem.