BM TRADA iegūst jauno ISO 50001: 2018 akreditāciju

BM TRADA Latvija saņem Energopārvaldības sistēmas ISO 50001: 2018 jaunā standarta akreditāciju.

Pagājušā gada jūnijā Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO) publicēja pārskatītu standartu ISO 50001:2018 “Energy management systems Requirements with guidance for use” (Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi). Lai nodrošinātu saviem klientiem iespēju veikt pāreju uz jaunā standarta prasībām, BM TRADA Latvija vasaras sākumā ieguva ISO 50001:2018 standarta akreditāciju.

Jaunais ISO 50001:2018 standarts ir veidots pēc SL Pielikuma struktūras (Annex SL), kas nozīmē, ka jaunā standarta uzbūve un pamatteksts ir analoga ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standartu struktūrām.

Organizācijām, kurām jau ir sertifikāti pēc ISO 50001:2011 standarta, ir jāveic pāreja uz jauno ISO 50001:2018 standartu, tajā skaitā ir jāveic iekšējais audits un vadības pārskats pēc jaunā standarta prasībām. Pārejas periods ISO 50001:2011 uz ISO 50001:2018 ilgs 3 gadus.

Lai uzzinātu plašāk par izmaiņām energopārvaldības sistēmas prasībās, , aicinām apmeklēt BM TRADA organizētus seminārus par šo tēmu. Tuvākais seminārs “Pāreja uz jauno ISO 50001 energopārvaldības standartu” norisināsies šī gada 11. Septembrī.

Pieteikties: https://forms.gle/pQp4oe5ij15RBioW6

Plašāka informācija pieejama mūsu mājaslapā vai pa tālruni: + 371 67772135;