BM Certification pielāgojas ieviestajām izmaiņām sakarā ar COVID 19

BM Certification COVID 19 laikā rūpējas par saviem darbiniekiem, kas strādā birojā un auditoriem, kas veic auditus ikdienā uzņēmumos, nodrošinot iespēju darbu veikt attālināti. Ja auditu nav iespējams veikt attālināti, tad tiek ievēroti drošības pasākumi, lietojot aizsardzības līdzekļus (maskas, dezinfekcijas līdzekļus, cimdus, u.c.), kā arī pārvietošanās pa uzņēmuma teritoriju notiek ievērojot distanci 2 m attālumā no auditā satiktajiem cilvēkiem.

Vadības sistēmu, atbildīgu piegādes ķēžu, produktu sertifikācijas auditi notiek saskaņā ar izmaiņām akreditācijas nosacījumos, kurus katra standarta uzraudzības organizācija ir pielāgojusi ārkārtas stāvoklim. Palielinoties ārkārtas situācijas ierobežojumiem, mainās arī auditēšanas nosacījumi par kuriem ikdienā informējam klientus. Šajā laikā auditoru darbs prasa daudz lielāku uzmanību un laiku, lai pārliecinātos, ka ieviestās sistēmas spēj darboties arī ārkārtas situācijā un garantē ka uzņēmuma sniegtie pakalpojumi un saražotie produkti atbilst tam solījumam, ko apliecina izdotais sertifikāts.

BM Certification pateicas darbiniekiem par spēju pielāgoties un klientiem par atsaucību pārmaiņās.