ASI atzinīgi novērtē BM TRADA auditēšanas praksi

Šis gads FSC Kontrolētās koksnes sertifikātu turētājiem ir izaicinājumu pilns, jo līdz ar šī gada 21. martu uzņēmumiem ir jābūt ieviesušiem jaunā Kontrolētās koksnes standarta un Centralizētā nacionālā riska novērtējuma Latvijai prasības. No plašā BM TRADA Latvija klientu loka, aptuveni 30 uzņēmumu izmanto pašpārbaudes programmu Kontrolētās koksnes ieguvei. Līdz ar šī gada septembra beigām noslēdzās viena no BM TRADA Latvija klienta FSC kontrolētās koksnes auditiem ar ASI (Acreditation Services International) auditoru piedalīšanos, tādejādi novērtējot arī BM TRADA darbību.

Trīs dienu audita laikā tika izvērtētas klienta procedūras un pieraksti, intervēti atbildīgie darbinieki, veiktas ražošanas, noliktavas un meža apsaimniekošanas vienību apsekošana. SIA “AKZ” iepazīstināja ar sevis izveidoto Likumības pārbaužu sistēmu, tās metodoloģiju, informācijas vākšanu un riska mazināšanas ietvaros īstenotajiem kontroles pasākumiem attiecībā uz darba drošības un augstvērtīgo mežu aizsardzības prasībām.

Audita gaitā iegūti pierādījumi, ka uzņēmums ieviesis funkcionējošu FSC Likumības pārbaužu sistēmu un demonstrē atbildīgu izpratni par nesertificētās koksnes izvērtēšanu, pirms tālākas realizācijas ar kontrolētās koksnes paziņojumu. Kā pārbaudītais uzņēmums, tā arī sertifikācijas iestādes BM TRADA Latvija komanda saņēma pozitīvu akreditācijas iestādes ASI novērtējumu.