AS “Latvenergo” Energoefektivitātes centrs saņem ISO 50001:2011 sertifikātu

BM Trada Latvija ir veikusi sertifikācijas procesu AS “Latvenergo” Energoefektivitātes centram un piešķir UKAS sertifikātu ISO 50001:2011, apliecinot, ka uzņēmums ir ieviesis energopārvaldības sistēmu atbilstoši starptautiskajam standartam.

BM Trada Latvija pārstāve Agnese Alksne norāda, ka viena no būtiskākajām izmaksu pozīcijām uzņēmumā ir enerģijas patēriņš. Šīs izmaksas iespējams samazināt, ja tiek apzināti enerģijas patērētāji, izvērtēta to lietderība un iespējas veikt uzlabojumus tehnoloģiju uzlabošanas, pakalpojumu sniegšanas vai produktu ražošanas procesu pārskatīšanas, darbinieku vai klientu uzvedības maiņas jomās.”

Kā atzīst AS “Latvenergo” Energoefektivitātes centra vadītāja Sanita Bilzena, centra darbības mērķis ir skaidrot AS “Latvenergo” klientiem, kas ir vairāk nekā 20000 uzņēmumu un arī lielākā daļa Latvijas mājsaimniecību, kā samazināt elektrības patēriņu, vienlaicīgi nemazinot savu komforta līmeni, bet mainot lietošanas paradumus un uzlabojot energopārvaldību. “Mēs paši Energoefektivitātes centrā ieviešot energopārvaldības sistēmu un veicot sertifikāciju, esam saņēmuši vajadzīgo apliecinājumu tam, ka ikdienā esam atbildīgi un ievērojam labo praksi enerģijas resursu efektīvā izlietošanā. Ar savu piemēru apliecinām, ka sistēmu ir iespējams izveidot un ieviest arī salīdzinoši nelielā uzņēmumā, atrast pirms tam neatklātus apjomīgus energoresursu patērētājus un ilgtermiņā ietaupīt finanšu resursus.”

Uzņēmumi, kas izvēlas ieviest un sertificēt energopārvaldības sistēmu pēc ISO 50001:2011, apņemas ilgtermiņā sekot līdzi energopatēriņam un rast tādus cilvēku uzvedības, tehnoloģiju un procesu efektivitātes risinājumus, kas palīdzēs samazināt energoresursu patēriņu.

http://www.latvenergo.lv

ISO 50001:2011

ISO 50001:2011 ir starptautisks Energopārvaldības sistēmas standarts, kas nodrošina organizācijas ar pamatnostādnēm racionālai un efektīvai enerģijas izmantošanai. Standartā ir aprakstītas energopolitikas ieviešanas prasības organizācijai, vienlaikus definējot mērķus un ieviešanas plānu. Standarts ir viegli integrējams esošajās pārvaldības sistēmās (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). Standarts pielietojams jebkurai organizācijai, neatkarīgi no tās lieluma vai darbības jomas.

BM Trada

Uzņēmums BM Trada Latvija ir BM Trada Grupas uzņēmums, kas darbojas Latvijā kopš 2006.gada un atbild par Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Vācijas un Baltkrievijas valsu pārstāvniecībām sertifikācijas, testēšanas, inspicēšanas un apmācību jomā. BM Trada Group nodrošina vadības sistēmu sertifikāciju, piegādes ķēžu sertifikāciju un produktu sertifikāciju. Sertifikācijas procesā veicam pirmās un otrās pakāpes sertifikācijas auditus un uzraudzības auditus noteiktos sertifikācijas cikla ietvaros.