Regulāri organizējam teorētiskus un prakstiskus trīs dienu kursus, kuru noslēgumā dalībnieki kārto eksāmenu. Sekmīgi nokārtota eksāmena rezultātā katram dalībniekam tiek izsniegts šķirotāja sertifikāts. Kursi noris Jelgavā, LLU, Meža fakultātes, Kokapstrādes katedras telpās. Piedāvājam arī iespēju iziet kursu krievu valodā.

 

Tuvākie semināri:

Apmācību kurss “Pēc stiprības šķiroti skuju koku zāģmateriāli ar taisnstūra šķērsgriezuma laukumu atbilstoši standartam INSTA 142 (stiprības klases C14, C18, C24 un C30)”

Datums: 25.-27.03.2020.
Vieta: Dobeles iela 41, Jelgava, Latvija

Programma

Pieteikuma forma

 

Pēdējie semināri:

 • Apmācību kurss “Pēc stiprības šķiroti skuju koku zāģmateriāli ar taisnstūra šķērsgriezuma laukumu atbilstoši standartam AS 2858: 2008 (stiprības klases F7, F8, F11)”
 • Pēc stiprības vizuāli šķiroti skuju koku zāģmateriāli ar taisnstūra šķērsgriezuma laukumu atbilstoši standartam INSTA 142. Stiprības klases C14, C18, C24 un C30.
 • Jumta latu vizuālā šķirošana pēc stiprības: BS 5534
 • Pēc stiprības vizuāli šķiroti skuju koku zāģmateriāli atbilstoši standartam BS 4978. Stiprības klases GS (C16) un SS (C24).
 • Pēc stiprības vizuāli šķiroti skuju koku zāģmateriāli ar taisnstūra šķērsgriezuma laukumu atbilstoši standartam INSTA 142. Stiprības klases C14, C18, C24 un C30.
 • Britu standarta BS 5534:2014 Jumta koka latu šķirošanas prasībās
 • Apmācības kurs par Britu standarta BS2482:2009 ”Specifikācija sastatņu dēļiem” prasībām
 • Zāģmateriālu vizuālās šķirošanas apmācības (BS 4978)
 • Pēc stiprības šķiroti zāģmateriāli: CE EN14081
 • Apmācības kurss “Zāģmateriālu stiprības šķirošana pēc Austrālijas standarta AS/NZS1748” prasībām
 • Apmācību kurss “Pēc stiprības vizuāli šķiroti skuju koku zāģmateriāli ar taisnstūra šķērsgriezuma laukumu atbilstoši standartam INSTA142”
 • Apmācību kurss “Pēc stiprības šķiroti skuju koku zāģmateriāli ar taisnstūra šķērsgriezuma laukumu atbilstoši standartam INSTA 142 (stiprības C14, C18 un C30)”

 

Organizējam trīs dienu mācību kursu skuju koku zāģmateriālu šķirotājiem klienta ražotnē (ja dalībnieku skaits ir vismaz divi dalībnieki).

Kursa ietvaros tiek apskatīta teorija (stiprību ietekmējoši faktori, zaru veidošanās un šķērsgriezuma projekcija, koksnes mitrums, marķēšana, stiprības klases), kā arī veikta praktiskā šķirošana. Kursa beigās jākārto skolas eksāmens un gala eksāmens.

Ir iespēja pieteikties uz kursiem “Pēc stiprības vizuāli šķiroti skuju koku zāģmateriāli ar taisnstūra šķērsgriezuma laukumu atbilstoši standartiem BS4978 (stiprības klases C16 un C24) vai INSTA142 (stiprības  klases C14, C18, C24 un C30).
PROGRAMMA
PIETEIKUMA FORMA

 

Oрганизуем курсы по обучению визуальной  сортировке  пиломатериалов  хвойных  пород  по классам прочности в соответствии со стандартoм BS 4978 (на русском  языке). Oбращайтесь по тел. +371 29444886 (+371 67772135).