Regulāri organizējam teorētiskus un prakstiskus trīs dienu kursus, kuru noslēgumā dalībnieki kārto eksāmenu. Sekmīgi nokārtota eksāmena rezultātā katram dalībniekam tiek izsniegts šķirotāja sertifikāts. Kursi noris Jelgavā, LLU, Meža fakultātes, Kokapstrādes katedras telpās. Piedāvājam arī iespēju iziet kursu krievu valodā.

 

Pēc stiprības vizuāli šķiroti skuju koku zāģmateriāli ar taisnstūra šķērsgriezuma laukumu atbilstoši standartam INSTA 142. Stiprības klases C14, C18, C24 un C30.

Teorija: stiprību ietekmējoši faktori, zaru veidošanās un šķērsgriezuma projekcija, koksnes mitrums, marķēšana, stiprības klases. Praktiskā šķirošana. Skolas eksāmens, gala eksāmens.

Tuvākie datumi: 17.07.2018. – 19.07.2018., Latvija, Jelgava

INSTA 142 PROGRAMMA

PIETEIKUMA FORMA_INSTA 142

Kурс по обучению визуальной сортировкe пиломатериалов хвойных пород по классам прочности в соответствии со Скандинавским стандартом INSTA142

Обучение пройдет: 17.– 19.07.2018.  на территории Латвийского сельскохоз. университета, Лесного факультета по адресу: г. Елгава, ул. Добелес 41.

Программа

Форма заявки

 

Pēc stiprības vizuāli šķiroti skuju koku zāģmateriāli ar taisnstūra šķērsgriezuma laukumu atbilstoši standartam INSTA 142. Stiprības klases C14, C18, C24 un C30.

Teorija: stiprību ietekmējoši faktori, zaru veidošanās un šķērsgriezuma projekcija, koksnes mitrums, marķēšana, stiprības klases. Praktiskā šķirošana. Skolas eksāmens, gala eksāmens.

Tuvākie datumi: 27.06.2018. – 29.06.2018., Latvija, Jelgava

INSTA 142 PROGRAMMA

PIETEIKUMA FORMA_INSTA 142

 

Tuvākās apmācības (konkrēti datumi tiks precizēti):

  • Jumta latu vizuālā šķirošana pēc stiprības: BS 5534 – 05.01.2018.
  • Zāģmateriālu šķirošana pēc stiprības: AS/NZS1748 – 2018.gada februāris.
  • Zāģmateriālu vizuālā šķirošana pēc stiprības: INSTA142  (trīs dienu kurss, Jelgava)  – 2018.gada aprīlis.
  • Zāģmateriālu vizuālā šķirošana pēc stiprības: BS 4978 (trīs dienu kurss, Jelgava) – 2018.gada jūnijs.
  • Sastatņu dēļu vizuālā šķirošana pēc stiprības: BS2482 – 2018.gada jūlijs.
  • Zāģmateriālu vizuālā šķirošana pēc stiprības: INSTA142 – 2018.gada augusts.
  • Pēc stiprības šķiroti zāģmateriāli: CE EN14081 – 2018.gada septembris.
  • Zāģmateriālu vizuālā šķirošana pēc stiprības: INSTA142 (trīs dienu kurss, Jelgava) – 2018.gada oktobris.
  • Zāģmateriālu vizuālā šķirošana pēc stiprības: BS 4978  (trīs dienu kurss, Jelgava) – 2018.gada novembris.
  • Jumta koka kopņu konstrukcijas: CE EN14250 – 2018.gada decembris.

 

2017.gads

Pēc stiprības vizuāli šķiroti skuju koku zāģmateriāli atbilstoši standartam BS 4978. Stiprības klases GS (C16) un SS (C24).

Teorija: stiprību ietekmējoši faktori, zaru veidošanās un šķērsgriezuma projekcija, koksnes mitrums, marķēšana, stiprības klases. Praktiskā šķirošana. Skolas eksāmens, gala eksāmens.

Tuvākie datumi: 06.09.- 08.09.2017., Latvija, Jelgava

PROGRAMMA_BS 4978

PIETEIKUMA FORMA_BS 4978

 

 

Organizējam trīs dienu mācību kursu skuju koku zāģmateriālu šķirotājiem klienta ražotnē (ja dalībnieku skaits ir vismaz divi dalībnieki).

Kursa ietvaros tiek apskatīta teorija (stiprību ietekmējoši faktori, zaru veidošanās un šķērsgriezuma projekcija, koksnes mitrums, marķēšana, stiprības klases), kā arī veikta praktiskā šķirošana. Kursa beigās jākārto skolas eksāmens un gala eksāmens.

Ir iespēja pieteikties uz kursiem “Pēc stiprības vizuāli šķiroti skuju koku zāģmateriāli ar taisnstūra šķērsgriezuma laukumu atbilstoši standartiem BS4978 (stiprības klases C16 un C24) vai INSTA142 (stiprības  klases C14, C18, C24 un C30).

PROGRAMMA

PIETEIKUMA FORMA

 

Oрганизуем курсы по обучению визуальной  сортировке  пиломатериалов  хвойных  пород  по классам прочности в соответствии со стандартoм BS 4978 (на русском  языке). Oбращайтесь по тел. +371 29444886 (+371 67772135).