Regulāri organizējam teorētiskus un prakstiskus trīs dienu kursus, kuru noslēgumā dalībnieki kārto eksāmenu. Sekmīgi nokārtota eksāmena rezultātā katram dalībniekam tiek izsniegts šķirotāja sertifikāts. Kursi noris Jelgavā, LLU, Meža fakultātes, Kokapstrādes katedras telpās. Piedāvājam arī iespēju iziet kursu krievu valodā.

Apmācību un semināru plānu šim gadam skatīt:
BM Trada Latvija mācību/semināru piedāvājums 2018. gadam

 

Tuvākie semināri:

Apmācību kurss “Pēc stiprības šķiroti skuju koku zāģmateriāli ar taisnstūra šķērsgriezuma laukumu atbilstoši standartam INSTA 142 (stiprības C14, C18 un C30)”

Datums: 12.-14.12.2018.
Vieta: Jelgava, Dobeles iela 41

Programma
Pieteikums

 

Apmācību kurss “Pēc stiprības vizuāli šķiroti skuju koku zāģmateriāli ar taisnstūra šķērsgriezuma laukumu atbilstoši standartam INSTA142”

Datums: 31.10.2018 – 02.11.2018
Vieta: Jelgava, Dobeles šoseja 41

Programma
Pieteikums

 

Apmācības kurss “Zāģmateriālu stiprības šķirošana pēc Austrālijas standarta AS/NZS1748” prasībām

Datums: 12.10.2018
Vieta: Rīgā, Jūrkalnes ielā 15 (BM Trada Latvija ofisā)

Programma
Pieteikums

 

Pēc stiprības šķiroti zāģmateriāli: CE EN14081

Datums: 28.09.2018.
Vieta: Rīgā, Jūrkalnes ielā 15 (BM Trada Latvija ofisā)

Programma
Pieteikums

 

Zāģmateriālu vizuālās šķirošanas apmācības (BS 4978)

Datumi: 18.09.2018. – 20.09.2018.
Vieta: Latvija, Jelgava
Programma
Pieteikums

 

Apmācības kurs par Britu standarta BS2482:2009 ”Specifikācija sastatņu dēļiem” prasībām

Datums: 14.09.2018.
Vieta: Rīgā, Jūrkalnes ielā 15 (BM Trada Latvija ofisā)
Programma
Pieteikums 

 

Britu standarta BS 5534:2014 Jumta koka latu šķirošanas prasībās.

Datums: 07.09.2018
Programma
Pieteikums

 

LV: Pēc stiprības vizuāli šķiroti skuju koku zāģmateriāli ar taisnstūra šķērsgriezuma laukumu atbilstoši standartam INSTA 142. Stiprības klases C14, C18, C24 un C30.

Teorija: stiprību ietekmējoši faktori, zaru veidošanās un šķērsgriezuma projekcija, koksnes mitrums, marķēšana, stiprības klases. Praktiskā šķirošana. Skolas eksāmens, gala eksāmens.
Datumi: 17.07.2018. – 19.07.2018.
Vieta: Latvija, Jelgava
Programma
Pieteikums

RU: Kурс по обучению визуальной сортировкe пиломатериалов хвойных пород по классам прочности в соответствии со Скандинавским стандартом INSTA142

Обучение пройдет: 17.– 19.07.2018.  на территории Латвийского сельскохоз. университета, Лесного факультета по адресу: г. Елгава, ул. Добелес 41.
Программа
Форма заявки

 

Plānotie semināri:
(konkrēti datumi tiks precizēti)

  • Zāģmateriālu šķirošana pēc stiprības: AS/NZS1748 – 2018.gada februāris.
  • Zāģmateriālu vizuālā šķirošana pēc stiprības: INSTA142  (trīs dienu kurss, Jelgava)  – 2018.gada aprīlis.
  • Zāģmateriālu vizuālā šķirošana pēc stiprības: BS 4978 (trīs dienu kurss, Jelgava) – 2018.gada jūnijs.
  • Sastatņu dēļu vizuālā šķirošana pēc stiprības: BS2482 – 2018.gada jūlijs.
  • Zāģmateriālu vizuālā šķirošana pēc stiprības: INSTA142 – 2018.gada augusts.
  • Pēc stiprības šķiroti zāģmateriāli: CE EN14081 – 2018.gada septembris.
  • Zāģmateriālu vizuālā šķirošana pēc stiprības: INSTA142 (trīs dienu kurss, Jelgava) – 2018.gada oktobris.
  • Zāģmateriālu vizuālā šķirošana pēc stiprības: BS 4978  (trīs dienu kurss, Jelgava) – 2018.gada novembris.
  • Jumta koka kopņu konstrukcijas: CE EN14250 – 2018.gada decembris.

 

Pēdējie semināri:

27.06.2018. – 29.06.2018. – Pēc stiprības vizuāli šķiroti skuju koku zāģmateriāli ar taisnstūra šķērsgriezuma laukumu atbilstoši standartam INSTA 142. Stiprības klases C14, C18, C24 un C30.

05.01.2018.- Jumta latu vizuālā šķirošana pēc stiprības: BS 5534

06.09.- 08.09.2017 – Pēc stiprības vizuāli šķiroti skuju koku zāģmateriāli atbilstoši standartam BS 4978. Stiprības klases GS (C16) un SS (C24).

 

 

Organizējam trīs dienu mācību kursu skuju koku zāģmateriālu šķirotājiem klienta ražotnē (ja dalībnieku skaits ir vismaz divi dalībnieki).

Kursa ietvaros tiek apskatīta teorija (stiprību ietekmējoši faktori, zaru veidošanās un šķērsgriezuma projekcija, koksnes mitrums, marķēšana, stiprības klases), kā arī veikta praktiskā šķirošana. Kursa beigās jākārto skolas eksāmens un gala eksāmens.

Ir iespēja pieteikties uz kursiem “Pēc stiprības vizuāli šķiroti skuju koku zāģmateriāli ar taisnstūra šķērsgriezuma laukumu atbilstoši standartiem BS4978 (stiprības klases C16 un C24) vai INSTA142 (stiprības  klases C14, C18, C24 un C30).
PROGRAMMA
PIETEIKUMA FORMA

 

Oрганизуем курсы по обучению визуальной  сортировке  пиломатериалов  хвойных  пород  по классам прочности в соответствии со стандартoм BS 4978 (на русском  языке). Oбращайтесь по тел. +371 29444886 (+371 67772135).