Tuvākie semināri: 

2018.gada 24.augustā BM TRADA Latvija organizē semināru “KOKSNES IEPAKOJUMA MATERIĀLU TERMISKĀ APSTRĀDE: ISPM15, MK 145”.

Sīkāk par semināru  Programmā.

Pieteikties.

 

Praktiska informācija par Starptautiskajā tirdzniecībā izmantotā koksnes iepakojamā materiāla reglamentāciju (ISPM 15), Noteikumiem par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam (MK noteikumi Nr. 145.), prasībām atbilstošas HT dokumentācijas aizpildīšanas kārtību, sertifikācijas procesu.

Uzziniet par:

  • termiskās apstrādes procesu, tajā iesaistītiem darbiniekiem, viņu kvalifikāciju un atbildību;
  • termiskās apstrādes tehnoloģiskā procesa kontroli un vadību;
  • termiskās apstrādes procesa kvalitātes kontroli;
  • termiskās apstrādes procesa dokumentāciju.

 

Sīkākā informācija pa tālruni – 67772135, vai epastu bmtrada@bmtrada.lv