Uzņēmumu kvalitātes vadības sistēmu vadītājiem, iekšējiem auditoriem, kā arī visiem interesentiem, kuri tikai plāno ieviest savā uzņēmumā kādu no ISO standartiem ir iespēja pieteikties semināriem par vadības sistēmu (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 50001) standartu prasību skaidrojumiem, vai sasniegt jaunu līmeni un apgūt IRCA akreditētu ISO 9001 Vadošo auditoru kursu.

 

Tuvākie semināri:

I Modulis: Kvalitātes vadības sistēmas pamatprincipi un ISO 9001: 2015

Mērķauditorija

 • Vadītāji, kas uzrauga vadības sistēmas uzturētāju;
 • Bez priekšzināšanām kvalitātes vadības sistēmu uzturēšanā.

Norises laiks: 27.03.2019.

Norises vieta: Jūrkalnes iela 15, Rīga, Latvija, B. jeb 3. ieeja, 3 stāvs.

Programma

Pieteikuma forma

 

II modulis: Vadības sistēmu iekšējie auditi (balstīts uz ISO 9001: 2015)

Mērķauditorija

 • Uzņēmumu pārstāvji, kas ir atbildīgi par vadības sistēmu uzturēšanu un iekšējiem auditiem;
 • Vadītāji, kas uzrauga vadības sistēmu auditorus;
 • Bez priekšzināšanām, ja apgūts kurss “Kvalitātes vadības sistēmas pamatprincipi un ISO 9001:2015″.

Norises laiks: 28.03.2019.

Norises vieta: Jūrkalnes iela 15, Rīga, Latvija, B. jeb 3. ieeja, 3 stāvs.

Programma

Pieteikuma forma

 

 

IRCA reģistrēts ISO 9001 Vadošo auditoru skurss, kas ietver seminārus, lomu spēles, audita simulācijas un prezentācijas.

Kursa programma:

 • Kvalitātes vadības principi un dokumentācija;
 • Akreditācija un vadības sistēmu sertifikācija;
 • Ievads auditā un tā plānošanā;
 • Audita veikšana;
 • Noslēguma sanāksmes vadīšana, audita ziņojuma sagatavošana un pēcpārbaude;
 • Neatbilstības ziņojumu izrakstīšana un korektīvās darbības;
 • Auditoru sertifikācija un IRCA.

Sīkākā informācija pa tālruni – 67772135, vai epastu bmtrada@bmtrada.lv