Uzņēmumu kvalitātes vadības sistēmu vadītājiem, iekšējiem auditoriem, kā arī visiem interesentiem, kuri tikai plāno ieviest savā uzņēmumā kādu no ISO standartiem ir iespēja pieteikties semināriem par vadības sistēmu (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 50001) standartu prasību skaidrojumiem, vai sasniegt jaunu līmeni un apgūt IRCA akreditētu ISO 9001 Vadošo auditoru kursu.

 

Vadošo auditoru kurss “KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMAS ISO 9001:2015″

Šis praktiskais kurss ir pirmais solis ceļā uz IRCA reģistrētā auditora statusa iegūšanu. Kurss ietver seminārus, lomu spēles, audita simulācijas un prezentācijas. Apmācības noslēdz gala eksāmens 2 stundu garumā.

Norises laiks: 21.01.2019. – 25.01.2019.

MĒRĶAUDITORIJA:

 • Personas ar zināšanām par kvalitātes vadības sistēmu, kas vēlas iegūt IRCA reģistrēta auditora statusu.
 • Jebkura persona, kas veic piegādātāju novērtēšanu, uzrauga kvalitātes vadības sistēmas vai vēlas saņemt IRCA reģistrāciju.
 • Vadītāji, kas uzrauga auditorus un/vai audita programmu.
 • Profesionāļi kvalitātes jomā, kā arī konsultanti, kas vēlas atsvaidzināt savas esošās zināšanas.

Programma

Pieteikuma forma

 

LV: Auditoru migrācijas seminārs OHSAS 18001:2007 pāreja uz ISO 45001:2018

Auditoru migrācijas seminārs ir paredzēts OHSAS 18001:2007 auditoriem, kuriem nepieciešams veikt pāreju uz jauno ISO 45001:2018 standartu.

Norises laiks 17.12.2018.

MĒRĶAUDITORIJA:

 • Vadošie OHSAS 18001:2007 auditori, kuri auditēs pēc ISO 45001:2018 standarta;
 • CQI IRCA sertificēti auditori, kuri auditēs pēc ISO 45001:2018 standarta.

Programma

Pieteikuma forma

__________________________

ENG: BS OHSAS 18001: 2007 to ISO 45001: 2018 Health and safety auditor migration workshop

Auditor migration workshop is aimed at existing BS OHSAS 18001: 2007 auditors who require transition of their skills to the new ISO 45001: 2018 standard.

DATE: 17.12.2018.

VENUE: Jurkalnes street 15, Riga, Latvia

COURSE TARGET AUDITION:

 • Lead auditors who will be auditing to ISO 45001: 2018;
 • CQI IRCA certified auditors or internal auditors who will be auditing to ISO 45001: 2018.

Workshop overview

Application Form

 

 

Mācību kurss “ISO 27001 Informācijas drošības pārvaldības sistēma un savienojamība ar GDPR”

Mācību kurss paredzēts uzņēmumiem, kuriem ir aktuāli ieviest ISO 27001 informācijas drošības standartu vai papildināt informācijas drošības sistēmu, lai atbilstu GDPR prasībām.

Norises laiks 30.05.2018.

MĒRĶAUDITORIJA:

 • Uzņēmumu pārstāvji, kas ir atbildīgi par informācijas drošības jautājumiem.
 • Vadītāji, kas atbildīgi par informācijas drošību uzņēmumā.

Programma

Pieteikuma forma

 

Interesentus lūdzam pieteikties, aizpildot un atsūtot pievienoto semināra pieteikuma formu līdz 25.maijam. Sīkāka informācija pa tālruni + 371 67772135 vai e-pastu – msc@bmtrada.lv.

BM Trada viedoklis par GDPR sertificētu ISO 27001 sistēmu ietvaros: https://bmtrada.lv/iso-27001-sertificeti-uznemumi-planveidigi-ievies-gdpr-prasibas/

 

BM Trada Latvija mācību/semināru piedāvājums 2018. gadam

2018.gads

Tuvākās apmācības:

 • Integrētā kvalitātes vadības, vides pārvaldības un darba drošības sistēmas iekšējā audita veikšana (2 dienas) – 26.-27.03.2018.
 • Kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2015 Vadošo auditoru kurss (angļu/latviešu valodā) – 23.04.-27.04.2018.
 • Risku vadība – 2018.gada aprīlis.
 • FSSC ISO 22000 – jaunā standarta prasības – 2018.gada maijs.
 • Informācijas drošības direktīvas prasības un risinājumi – ISO 27001 standarta – 2018.gada maijs.
 • Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana – būvniecības nozarei – 2018.gada septembris.
 • OHSAS – darba drošības un arodveselības standarta prasības – 2018.gada oktobris.
 • Integrētā kvalitātes vadības, vides pārvaldības un darba drošības sistēmas iekšējā audita veikšana – 2018.gada novembris.
 • Vadošais auditoru kurss – ISO 9001:2015 (5 dienas)  – 2018.gada novembris.
 • BRC 8 – pārtikas drošības jaunā standarta prasības (2 dienas) – 2018.gada decembris.

Sīkākā informācija pa tālruni – 67772135, vai epastu bmtrada@bmtrada.lv

 

Kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2015 Vadošo auditoru kurss (angļu/latviešu valodā) 

Piecu dienu seminārs. Norises laiks: 23.04.-27.04.2018.

Programma

Pieteikums

 

ISO 50001:2011 Energopārvaldības sistēmas iekšējais audits

Vienas dienas seminārs. Norises laiks: 08.12.2017.

 

KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMA ISO 9001:2015 un VIDES VADĪBAS SISTĒMA ISO 14001:2015.

Norises laiks: 12.10.2017. un 13.10.2017.

 

ISO 14001 – vides pārvaldības standarta prasības

Vienas dienas seminārs. Norises laiks: 21.02.2017., 10.05.2017.

 

ISO 9001 – jaunā standarta izmaiņas

Vienas dienas seminārs. Norises laiks: 23.02.2017.

 

Iekšējais audits un kvalitāts vadības standarts ISO 9001

Divu dienu seminārs. Norises laiks: 10.05.2017. – 11.05.2017.

 

Kvalitātes vadības sistēmu iekšējo auditoru kurss 

Divu dienu seminārs. Norises laiks: 30.03.-31.03.2017.

 

Energopārvaldība apsaimniekotājime 

Vienas dienas seminārs. Norises laiks: 23.02.2017.

 

ISO 27001:2013 Informācijas drošības standarta prasības

Vienas dienas seminārs.

Norises laiks: 19.05.2017. un 13.10.2017.

Kas ir ISO 27001: 2013, standarta detalizācija. Kādus ieguvumus gūst organizācijas, ieviešot šo strandaru?

 

IRCA reģistrēts ISO 9001 Vadošo auditoru skurss, kas ietver seminārus, lomu spēles, audita simulācijas un prezentācijas.

Kursa programma:

 • Kvalitātes vadības principi un dokumentācija;
 • Akreditācija un vadības sistēmu sertifikācija;
 • Ievads auditā un tā plānošanā;
 • Audita veikšana;
 • Noslēguma sanāksmes vadīšana, audita ziņojuma sagatavošana un pēcpārbaude;
 • Neatbilstības ziņojumu izrakstīšana un korektīvās darbības;
 • Auditoru sertifikācija un IRCA.

Sīkākā informācija pa tālruni – 67772135, vai epastu bmtrada@bmtrada.lv