Uzņēmumu kvalitātes vadības sistēmu vadītājiem, iekšējiem auditoriem, kā arī visiem interesentiem, kuri tikai plāno ieviest savā uzņēmumā kādu no ISO standartiem ir iespēja pieteikties semināriem par vadības sistēmu (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 50001) standartu prasību skaidrojumiem, vai sasniegt jaunu līmeni un apgūt IRCA akreditētu ISO 9001 Vadošo auditoru kursu.

 

Mācību kurss “ISO 27001 Informācijas drošības pārvaldības sistēma un savienojamība ar GDPR” uzņēmumiem, kuriem ir aktuāli ieviest ISO 27001 informācijas drošības standartu vai papildināt informācijas drošības sistēmu, lai atbilstu GDPR prasībām.

Norises laiks 30.05.2018.

MĒRĶAUDITORIJA:

 • Uzņēmumu pārstāvji, kas ir atbildīgi par informācijas drošības jautājumiem.
 • Vadītāji, kas atbildīgi par informācijas drošību uzņēmumā.

Programma

Pieteikums

 

Interesentus lūdzam pieteikties, aizpildot un atsūtot pievienoto semināra pieteikuma formu līdz 25.maijam. Sīkāka informācija pa tālruni + 371 67772135 vai e-pastu – msc@bmtrada.lv.

BM Trada viedoklis par GDPR sertificētu ISO 27001 sistēmu ietvaros: https://bmtrada.lv/iso-27001-sertificeti-uznemumi-planveidigi-ievies-gdpr-prasibas/

 

BM Trada Latvija mācību/semināru piedāvājums 2018. gadam

2018.gads

Tuvākās apmācības:

 • Integrētā kvalitātes vadības, vides pārvaldības un darba drošības sistēmas iekšējā audita veikšana (2 dienas) – 26.-27.03.2018.
 • Kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2015 Vadošo auditoru kurss (angļu/latviešu valodā) – 23.04.-27.04.2018.
 • Risku vadība – 2018.gada aprīlis.
 • FSSC ISO 22000 – jaunā standarta prasības – 2018.gada maijs.
 • Informācijas drošības direktīvas prasības un risinājumi – ISO 27001 standarta – 2018.gada maijs.
 • Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana – būvniecības nozarei – 2018.gada septembris.
 • OHSAS – darba drošības un arodveselības standarta prasības – 2018.gada oktobris.
 • Integrētā kvalitātes vadības, vides pārvaldības un darba drošības sistēmas iekšējā audita veikšana – 2018.gada novembris.
 • Vadošais auditoru kurss – ISO 9001:2015 (5 dienas)  – 2018.gada novembris.
 • BRC 8 – pārtikas drošības jaunā standarta prasības (2 dienas) – 2018.gada decembris.

Sīkākā informācija pa tālruni – 67772135, vai epastu bmtrada@bmtrada.lv

 

Kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2015 Vadošo auditoru kurss (angļu/latviešu valodā) 

Piecu dienu seminārs. Norises laiks: 23.04.-27.04.2018.

Programma

Pieteikums

Integrētā kvalitātes vadības, vides pārvaldības un darba drošības sistēmas iekšējā audita veikšana. Norises laiks 26.-27.03.2018.

Divu dienu apmācības. Norises laiks: 26.03.-27.03.2018.

Programma 

Pieteikums

 

ISO 50001:2011 Energopārvaldības sistēmas iekšējais audits

Vienas dienas seminārs. Norises laiks: 08.12.2017.

 

KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMA ISO 9001:2015 un VIDES VADĪBAS SISTĒMA ISO 14001:2015.

Norises laiks: 12.10.2017. un 13.10.2017.

 

ISO 14001 – vides pārvaldības standarta prasības

Vienas dienas seminārs. Norises laiks: 21.02.2017., 10.05.2017.

 

ISO 9001 – jaunā standarta izmaiņas

Vienas dienas seminārs. Norises laiks: 23.02.2017.

 

Iekšējais audits un kvalitāts vadības standarts ISO 9001

Divu dienu seminārs. Norises laiks: 10.05.2017. – 11.05.2017.

 

Kvalitātes vadības sistēmu iekšējo auditoru kurss 

Divu dienu seminārs. Norises laiks: 30.03.-31.03.2017.

 

Energopārvaldība apsaimniekotājime 

Vienas dienas seminārs. Norises laiks: 23.02.2017.

 

ISO 27001:2013 Informācijas drošības standarta prasības

Vienas dienas seminārs.

Norises laiks: 19.05.2017. un 13.10.2017.

Kas ir ISO 27001: 2013, standarta detalizācija. Kādus ieguvumus gūst organizācijas, ieviešot šo strandaru?

 

IRCA reģistrēts ISO 9001 Vadošo auditoru skurss, kas ietver seminārus, lomu spēles, audita simulācijas un prezentācijas.

Kursa programma:

 • Kvalitātes vadības principi un dokumentācija;
 • Akreditācija un vadības sistēmu sertifikācija;
 • Ievads auditā un tā plānošanā;
 • Audita veikšana;
 • Noslēguma sanāksmes vadīšana, audita ziņojuma sagatavošana un pēcpārbaude;
 • Neatbilstības ziņojumu izrakstīšana un korektīvās darbības;
 • Auditoru sertifikācija un IRCA.

Sīkākā informācija pa tālruni – 67772135, vai epastu bmtrada@bmtrada.lv