BM TRADA organizē dažāda veida apmācības un seminārus par standartu prasību skaidrojumiem, kā arī citām aktuālām tēmām.

Uzņēmumu kvalitātes vadības sistēmu vadītājiem un iekšējiem auditoriem ir iespēja pieteikties semināriem par vadības sistēmu (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001, ISO 27001) standartu prasību skaidrojumiem, vai sasniegt jaunu līmeni un apgūt IRCA akreditētu ISO 9001 Vadošo auditoru kursu.

Ievērojamā pieredze nozarē noder mums, organizējot seminārus par FSC® un PEFC™ piegādes ķēžu standartu prasību skaidrojumiem un preču zīmju izmantošanu, kā arī  PEFC mežu apsaimniekošanas sertifikāciju.

Dažādās valstīs esam vadījuši seminārus par RSPO palmu eļļu piegādes ķēdes sertifikāciju.

Regulāri organizējam apmācību kursus skuju koku zāģmateriālu šķirotājiem – “Pēc stiprības vizuāli šķiroti skuju koku zāģmateriāli atbilstoši standartiem INSTA 142 un BS 4978” gan latviešu, gan angļu, gan krievu valodās. Kursa noslēgumā dalībnieki, sekmīgi nokārtojot eksāmenu, saņem šķirotāja sertifikātu.

 

Mācību kalendārs

Lasiet sīkāk par Jūs interesējošām apmācībām attiecīgā sadaļā.

Nākamās apmācības

ISO 45001 Jaunā standarta prasības
21.08.2020
Apmācība par biotopiem
28.08.2020
Jaunā RSPO standarta prasības (RU)
03.09.2020 - 04.09.2020
Pāreja uz jauno ISO 50001:2018 energopārvaldības standartu
10.09.2020
I modulis: Kvalitātes vadības sistēmas pamatprincipi un ISO 9001:2015” (bez priekšzināšanām)
15.09.2020
II modulis: Vadības sistēmu iekšējie auditi un gatavošanās ārējam auditam (balstīts uz ISO 9001:2015)
16.09.2020
III modulis: Komunikācijas vadība vadības/ pārvaldības sistēmās
17.09.2020

Apmācību veidi

Meža apsaimniekošanas sertifikācija, FSC® un PEFC™ piegādes ķēdes

Mūsu semināri piemēroti gan jau sertificētiem uzņēmumiem, gan tiem, kas tikai plāno ieviest kādu no piegādes ķēdes sistēmām savā uzņēmumā…
Vairāk

ISO standartu prasības. Vadošo Auditoru kursi

Uzņēmumu kvalitātes vadības sistēmu vadītājiem, iekšējiem auditoriem, kā arī visiem interesentiem, kuri tikai plāno ieviest savā uzņēmumā kādu no ISO…
Vairāk

Zāģmateriālu šķirošana (INSTA 142, BS 4978, BS 5534, u.c.)

Regulāri organizējam teorētiskus un prakstiskus trīs dienu kursus, kuru noslēgumā dalībnieki kārto eksāmenu. Sekmīgi nokārtota eksāmena rezultātā katram dalībniekam tiek…
Vairāk

Darba un vides aizsardzības prasības mežsaimniecībā

Tuvākie semināri:     Sīkākā informācija pa tālruni – 67772135, vai epastu bmtrada@bmtrada.lv          
Vairāk

Koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes (HT) sertifikācija

Praktiska informācija par Starptautiskajā tirdzniecībā izmantotā koksnes iepakojamā materiāla reglamentāciju (ISPM 15), Noteikumiem par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību…
Vairāk

CE marķējums koksnes izstrādājumiem

No 2013. gada 1.jūlija Būvizstrādājumu direktīva (CPD) tiek aizstāta ar Būvizstrādājumu Regulu (CPR), padarot CE zīmes marķējumu par obligātu nosacījumu…
Vairāk

RSPO palmu eļļas piegādes ķēde

Kopš Eiropas un Skandināvijas lielākie pārtikas un saimniecības preču vairumtirgotāji ir apvienojušies vienotā sociālā paziņojumā no 2015.gada tirgot savos veikalu…
Vairāk

Citas apmācības

Tuvākie semināri:      Notikušie semināri: Koka būvkomplektu (Rūpnieciski izgatavotu koka māju) atbilstības kritēriji, prasības un sertifikācijas iespējas (informatīvs seminārs)…
Vairāk

Slodzi nesošas metālkostrukcijas

Ikvienam, kas projektē un/vai ražo tērauda un alumīnija nesošas konstrukcijas vai to detaļas ES būvniecības tirgum, ir jāievēro standarta EN…
Vairāk