Produkti vienmēr tiek saražoti ar ieceri, lai tie atbilstu noteiktām vērtībām un izvirzītajiem nosacījumiem, vai tie būtu atbilstoši Eiropas, Skandināvijas vai kādu citu starptautisko standartu vai arī specifiskām ražotāja vai klienta prasībām. Izstrādājumu ražotāji deklarē un piegādā tirgos produktus ar īpašībām, kuras ir, balstītas uz tehniskajām specifikācijām, vai standartiem.

Mūsdienu tirgū bieži vien nepietiek tikai ar ražotāja deklarāciju, izplatītāji un produktu gala lietotāji vēlas būt pilnīgi pārliecināti par produktu – tāpēc ir nepieciešams pierādījums un apliecinājums no uzticama un neatkarīga avota, kas apstiprina, ka produkts ir:

• pienācīgi pārbaudīts un izvērtēts
• saražots saskaņā ar standarta vai specifikāciju prasībām.

Viena no iespējām kā to var pierādīt ir Eiropas Ekonomiskajā zonā ir CE marķējums. Tomēr, ja Jūsu produktam nav piemērojams neviens no esošajiem Saskaņotajiem Eiropas standartiem (hEN), kas ļautu izmantot CE marķējumu, vai arī Jūs vai Jūsu klients vēlaties redzēt uz produkta neatkarīgas kontroles institūcijas kvalitātes zīmi, tad trešās puses novērtējums ir labākais apliecinājums, lai pierādītu produkta uzticamību.

BM TRADA A-Mark sertifikācija būs Atbilstošākais risinājums šādiem gadījumiem.

 

BM TRADA A-Mark sistēmas ir piemērojamas 3 veidu produktu sertifikācijai:

  • Apliecinājums par Ražošanas procesa kontroli (FPC) un produktu klasifikācija pēc to reakcijas uz uguni vai ugunsizturības prasībām,
  • Apstiprinājums par Ražošanas procesa kontroli (FPC) atbilstoši Saskaņotam Eiropas standartam (hEN),
  • Atbilstības novērtējums Ražošanas procesa kontrolei (FPC) saskaņā ar standartu, tehnisko specifikāciju vai kvalitātes noteikumiem.

BM TRADA A-Mark sertifikācija nodrošina:

PĀRLIECĪBU

BM TRADA kontrolē to, ka:

  • produkti atbilstnoteiktajām kvalitātesprasībām, ir kontrolēti un novērtēti neatkarīgā testēšanas laboratorijā,
  • ražošana ir apstiprināta un ieviesta atbilstoši kvalitātes vadības sistēmai,
  • produkta unražošanas vienības kvalitāte tiek konsekventi kontrolēta regulāru auditu ciklos.

UZTICAMĪBU

BM TRADA ir:

  • neatkarīga,
  • akreditēta LATAK (Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs),
  • viena no lielākajām sertifikācijas institūcijām būvniecības jomā ar globālo pārstāvniecību tīklu vairākos tirgos,
  • ar ilggadēju pieredzi un kvalificētiem ekspertiem.

Jaunu produktu ienākšana tirgos un nepieciešamība noteikt šo produktu kvalitāti ietekmē šodienas strauji mainīgo un nepārtrauktā attīstībā esošā pasauli.

Uzņemoties šo globālo izaicinājumu, BM TRADA sadarbībā ar citiem BM TRADA grupas uzņēmumiem, attīsta jaunas būvizstrādājumu un koksnes izstrādājumu sertifikācijas shēmas un aktīvi piedalās jaunu standartu izstrādes procesā.

Pieteikuma forma produktu sertifikācijai

Ja Jums ir kādi jautājumi, vai vēlaties iegūt papildus informāciju, lūdzam sazināties ar mums.