BM TRADA Latvija organizētais seminārs “Apmācība par biotopiem” (24.10.2019.) bija plaši apmeklēts. To vadīja BM TRADA Latvija vadošais auditors Jānis Švirksts un Daugavpils universitātes lektors, biotopu eksperts Rolands Moisejevs. Seminārā piedalījās 15 dalībnieki, kuri apguva jaunas vai atjaunoja jau esošās zināšanas par biotopiem.

Semināra pirmā daļa norisinājās BM TRADA Latvija ofisa telpās, kur dalībniekiem bija iespēja dzirdēt plāšāk par biotopiem, meža struktūras elementiem, kontrolētās koksnes riskiem un to mazināšanas līdzekļiem. Semināra otrajā daļā dalībnieki nostriprināja savas iegūtās teorētiskās zināšanas, dodoties uz lauku. Tur dalībniekiem bija iespēja apskatīt Latvijas biotopu dažādību.