Exova BM TRADA Certification Contract / Exova BM TRADA Sertifikācijas nosacījumi

 

BM TRADA LATVIJA PEFC Forest management, PEFC chain of custody and timber-derived products certification process description

 

BM TRADA LATVIJA PEFC mežu apsaimniekošanas, PEFC koksnes piegādes ķēdes un koksnes produktu sertifikācijas procesa apraksts