BRC_Food_Safety_web

Patērētāju drošības un aizsardzības jautājumiem mūsdienās tiek piešķirta aizvien lielāka prioritāte. Pārliecība, ka pārtikas ražošanā iesaistītie darbinieki visos piegādes ķēdes posmos strādā pēc stingrākajiem standartiem, ir kļuvusi par priekšnoteikumu veiksmīgai pārtikas nozares attīstībai.

Lielbritānijas mazumtirdzniecības apvienība (BRC) ir vadošā starptautiski atzītā tirdzniecības organizācija, kura ir izstrādājusi un apstiprinājusi BRC standarta prasību kopumu, kas ir daļa no starptautiskās produktu drošības un kvalitātes sertifikācijas progammas.
BRC standartu ir atzinuši pārtikas ražotāji visā pasaulē. Sertifikācija atbilstoši šim standartam apliecina Jūsu uzņēmuma atbilstību šādām kvalitātes sistēmām: HACCP (riska analīze kritiskajos kontroles punktos), labas ražošanas praksei, labas higiēnas praksei, labai laboratoriskai praksei. Tāpat tā palīdz pārtikas mazumtirgotājiem, ražotājiem un zīmolu īpašniekiem izpildīt likumdošanas saistības atbilstošiem normatīvo aktu prasībām.

Standarts nosaka, ka uzņēmumam jāievieš vairākas sistēmas, tai skaitā:

 • HACCP paškontroles sistēmu;
 • kvalitātes, drošības un tiesiskuma vadības sistēmu, kas atspoguļojas uzņēmuma politiskā atbilstoši standartam;
 • sistēmu, kas kontrolētu rūpnīcas vides standartus, resursu ekspluatācijas apstākļus, ražošanas un higiēnas praksi.

Kādi ir ieguvumi?

Sertifikācija atbilstoši šim standartam dod ievērojamas priekšrocības uzņēmumiem, kas ir iesaistīti visos pārtikas ražošanas un aprites ķēdes posmos, jo:

 • sniedz kopīgu prasību pamatu pārtikas ražotāju un mazumtirgotāju sertificēšanai;
 • nodrošina zīmolu īpašniekiem to produktu reputācijas aizsardzību;
 • uzlabo pārtikas drošības vadības sistēmas;
 • ir atpazīta lielāko mazumtirgotāju un pārtikas ražotāju vidū;
 • palielina uzticību Jūsu produktam;
 • nodrošina nepārtrauktu Jūsu sistēmu uzlabošanu un palielina jaunas uzņēmējdarbības iespējas;
 • demonstrē Jūsu apņemšanos garantēt klientiem drošu pārtiku;
 • ir GFSI atzīta.

Lai uzzinātu sīkāku informāciju par BM TRADA pakalpojumiem un apspriestu Jūsu sertifikācijas vajadzības, lūdzam sazināties ar mums.