Praktiska informācija par Starptautiskajā tirdzniecībā izmantotā koksnes iepakojamā materiāla reglamentāciju (ISPM 15), Noteikumiem par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam (MK noteikumi Nr. 145.), prasībām atbilstošas HT dokumentācijas aizpildīšanas kārtību, sertifikācijas procesu.

Uzziniet par:

  • termiskās apstrādes procesu, tajā iesaistītiem darbiniekiem, viņu kvalifikāciju un atbildību;
  • termiskās apstrādes tehnoloģiskā procesa kontroli un vadību;
  • termiskās apstrādes procesa kvalitātes kontroli;
  • termiskās apstrādes procesa dokumentāciju.

PROGRAMMA_HT

PIETEIKUMA FORMA_HT

Sīkākā informācija pa tālruni – 67772135, vai epastu bmtrada@bmtrada.lv