Uzņēmumu kvalitātes vadības sistēmu vadītājiem, iekšējiem auditoriem, kā arī visiem interesentiem, kuri tikai plāno ieviest savā uzņēmumā kādu no ISO standartiem ir iespēja pieteikties semināriem par vadības sistēmu (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 50001) standartu prasību skaidrojumiem, vai sasniegt jaunu līmeni un apgūt IRCA akreditētu ISO 9001 Vadošo auditoru kursu.

Apmācību kalendārs 2017. / 2018. gadam

Tuvākās apmācības:

Kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2015 Vadošo auditoru kurss (angļu/latviešu valodā)

Piedu dienu kurss

Norises laiks: 15.01.-19.01.2018.

Kursa programma

 

ISO 50001:2011 Energopārvaldības sistēmas iekšējais audits

Vienas dienas seminārs.

Norises laiks: 08.12.2017.

Semināra programma

 

 

KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMA ISO 9001:2015 un VIDES VADĪBAS SISTĒMA ISO 14001:2015.

Norises laiks: 12.10.2017. un 13.10.2017.

Semināra Programma

Pieteikuma forma

 

ISO 14001 – vides pārvaldības standarta prasības

Vienas dienas seminārs.

Norises laiks: 21.02.2017., 10.05.2017.

 

ISO 9001 – jaunā standarta izmaiņas

Vienas dienas seminārs.

Norises laiks: 23.02.2017.

 

Iekšējais audits un kvalitāts vadības standarts ISO 9001

Divu dienu seminārs.

Norises laiks: 10.05.2017. – 11.05.2017.

 

Kvalitātes vadības sistēmu iekšējo auditoru kurss 

Divu dienu seminārs.

Norises laiks: 30.03.-31.03.2017.

 

Energopārvaldība apsaimniekotājime 

Vienas dienas seminārs.

Norises laiks: 23.02.2017.

 

ISO 27001:2013 Informācijas drošības standarta prasības

Vienas dienas seminārs.

Norises laiks: 19.05.2017. un 13.10.2017.

Kas ir ISO 27001: 2013, standarta detalizācija. Kādus ieguvumus gūst organizācijas, ieviešot šo strandaru?

 

IRCA reģistrēts ISO 9001 Vadošo auditoru skurss, kas ietver seminārus, lomu spēles, audita simulācijas un prezentācijas.

Kursa programma:

  • Kvalitātes vadības principi un dokumentācija;
  • Akreditācija un vadības sistēmu sertifikācija;
  • Ievads auditā un tā plānošanā;
  • Audita veikšana;
  • Noslēguma sanāksmes vadīšana, audita ziņojuma sagatavošana un pēcpārbaude;
  • Neatbilstības ziņojumu izrakstīšana un korektīvās darbības;
  • Auditoru sertifikācija un IRCA.

Sīkākā informācija pa tālruni – 67772135, vai epastu bmtrada@bmtrada.lv