DAbilde

Semināra ietvarot apskatītas kvalifikācijas prasības mežsaimniecisko darbu veicējiem, tai skaitā kokvedēju vadītājiem; Prasības individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanā un to atpazīšanas zīmes (MK noteikumi Nr. 372.; Nr. 713); Galvenās darba aizsardzības prasības kokmateriālu sagatavošanas, pievešanas un izvešanas operācijās (MK noteikumi Nr. 310; Nr. 166); Ugunsdrošības prasības mežsaimniecībā (MK noteikumi Nr. 82); Krautuvju izvietošanas un to izmēru nosacījumi, kā arī darba aizsardzības prasības saistībā ar FSC un PEFC mežu apsaimniekošanas sertifikāciju.

 

grafiks DA

SEMINĀRA PROGRAMMA DA

Sīkākā informācija pa tālruni – 67772135, vai epastu bmtrada@bmtrada.lv